>
ARITLogo

American Research Institute in Turkey
and
Türk-Amerikan İlmi Araştırmalar Derneği

ARIT

ILSE B. HANFMANN, GEORGE M. A. HANFMANN VE MACHTELD J. MELLINK BURSLARI 2021

Announcement [English]                                                                                             

BURSLAR: Türkiye'de Amerikan İlmi Araştırmaları Enstitüsü (ARIT) ve Türk-Amerikan İlmi Araştırmaları Derneği, 2021 yılında Ilse Böhlund Hanfmann, George Maxim Anossov Hanfmann, ve Machteld Johanna Mellink adları altında burslar verecektir.

Bu bursların amacı, arkeoloji ve arkeoloji ile ilgili alanlarda Türkiye’deki Üniversitelerde lisansüstü veya doktora tez çalışması yapmakta olan ya da doktorasını bitirmiş olup Türkiye’deki Üniversitelerde görev yapan genç Türk vatandaşlarına yurtdışındaki (Kuzey Amerika ya da diğer bir ülke) bir üniversite veya araştırma kurumunda üç aydan bir akademik yıla kadar araştırma yapma imkanı sağlamaktır.

BURS ADAYLARINDA ARANAN KRİTERLER: Arkeoloji alanında çalışma yapmak isteyen adayların 41 yaşını geçmemiş olması, yüksek lisans öğrencisi olanların da ders yükümlüklerini bitirmiş, doktora öğrencilerinin yeterlilik sınavını vermiş olması şartları aranmaktadır. Adayların, Prehistorya, Protohistorya, Eski Yakın Doğu, Anadolu, Yunan, Roma, Bizans, ve Osmanlı dönemlerininin Türkiye ile ilgili konularında çalışmaları gerekmektedir. Bu konuları, Eski Çağ, Yunan ya da Roma vb. dönemlerinin tarihi, sanat tarihi, epigrafi dahil dil veya edebiyatın yanı sıra, jeofizik, jeomorfoloji, vb. gibi konularla birlikte disiplinler arası olarak çalışmak isteyen adaylar da başvurabilir.
              
Bu bursların bir başarı bursu olması nedeniyle, seçilme kriterlerinin başında şimdiye kadarki eğitiminde başarı göstermiş olmak ve ilerideki akademik kariyerinde başarı vadetmek gelir. Maddi ihtiyaç, değerlendirmede bir ölçüt değildir. Adayların çalışma alanlarının ve gidecekleri ülkenin dilini yeterli derecede bildiklerini kanıtlamaları gerekir. Adayların yurtdışında çalışabilecekleri kurumlar şunlardır: Arkeoloji ya da ilgili disiplinlerde lisansüstü seviyesinde eğitim yapan üniversiteler, önemli araştırma olanaklarına (koleksiyonlar, araştırma kütüphaneleri, vb.) sahip olan kurumlar, müzeler (Metropolitan Museum of Art, The British Museum, Berlin Devlet Müzeleri) ve arkeoloji enstitüleridir (örneğin,  Alman Arkeoloji Enstitüleri, Atina'daki Amerikan Klasik Araştırmalar Okulu). Bu kurumlarla ilişki kurmak ve gerekli olan kabul mektubunu temin etmek adayın sorumluluğundadır. Kabul mektubu, bursun kesinleştiği tarihe kadar temin edilmelidir.

Hanfmann ve Mellink Burslarını kazanan kişiler aynı dönem için başka burslar da alabilirler. Hanfmann/Mellink Bursu aynı kişiye ikinci kez ancak çok olağan dışı şartlarda verilebilir.  

BURSUN MİKTARI: Bursun miktarı adayın yurtdışındaki çalışma süresine göre ayarlanır; bu süre en az üç ay, en çok da bir akademik yıldır. Bu süreye göre, bursun miktarı en az $15,000 (USD) en çok $45,000 (USD)’dır. Ayrıca yol masrafı verilmeyecektir. Kazanan adaylara verilecek bursun miktarı, Burs Komitesi tarafından tespit edilir.

BURS KOMİTESİ: Hanfmann/Mellink bursiyerlerini tespit edecek Burs Komitesi, Türk Amerikan İlmi Araştırmaları Derneği’nin İstanbul ve Ankara Şubeleri’nce belirlelenen ve Türkiye'de bulunan uzmanlardan oluşur.

MÜRACAAT: Adaylardan istenen belgeler şunlardır:

1. Özgeçmiş ve kimlik kopyası.
2. Tasarlanan araştırma projesinin mahiyeti ve önemini belirten bir paragrafı geçmeyecek bir özeti.
3. Proje teklifi (kaynakça hariç beş sayfayı geçmeyecek). Aday aşağıdaki maddeleri içerecek şekilde başvurusunu düzenlemelidir:

  1. Yapılacak araştırmanın Türkçe ve İngilizce başlığı, ayrıca niteliği (projenin amacı ve kapsamı),
  2. Konuyla ilgili temel yayınların değerlendirilmesi
  3. Projenin bilime olan katkısı,
  4. Projenin yöntemi ve 2021-2022 güz dönemi göz önüne alınmak suretiyle akademik döneme göre takvimi,
  5. Türkiye’deki kariyerine yapacağı katkı açısından bu araştırmayı neden yurtdışında yapmak istediğini,
  6. Araştırmayı hangi nedenle belirtilen kurumda yapmak istediğini, ve bu kurumda böyle bir araştırma yapmanın, adayın akademik kariyerinin bu aşamasında kendisine ve çalışmalarına nasıl bir yarar sağlayacağının açıklaması,
  7. Konuyla doğrudan ilgili kaynakça.
  8. Beklenen tavsiye mektuplarını yazacak uzmanların isimleri ve kurumsal ünvanları.

4. Aday lisansüstü öğrencisi ise, lisans ve lisansüstü eğitim dönemlerinin transkriptleri.
5. Adayın araştırmasını yapabilmesi için gereken yabancı dil ya da dilleri bildiğinin kanıtı.
6. Adayın gitmeyi planladığı kurumdan kabul mektubu ya da kurumla başlatılan iletişime dair yazışma.
7. Adayın akademik kariyerini ve çalışmalarını tanıyan en az üç kişinin gönderdiği tavsiye mektubu. Bu mektuplar, yazan kişiler tarafından doğrudan aşağıda belirtilen kurum adreslerinden birine ya da e-posta adreslerinden birine gönderilmelidir.

Müracaatlar tek bir pdf dosyası olarak en geç 1 Mart 2021 Pazartesi gününe kadar belirtilen American Research Institute in Turkey e-posta adreslerinden birine ulaştırılmalıdır:

Istanbul Branch e-mail: aritist2@gmail.com

American Research Institute in Turkey Temsilciliği
Koç Üniversitesi ANAMED                 
İstiklal Caddesi 181
34433 Beyoğlu
İstanbul

Tel: (212) 393-6072

Ankara Branch e-mail: aritankara@gmail.com

American Research Institute in Turkey Temsilciliği   
Şehit Ersan Caddesi No. 24/9
06680 Çankaya
Ankara

Tel: (312) 427-2222
Fax: (312) 427-4979

*The American Research Institute in Turkey administers this fellowship program for advanced Turkish scholars who wish to carry out research in archaeology at universities, museums, or research centers outside of Turkey. The program is administered through the Türk Amerikan İlmi Araştırmalar Derneği and the ARIT centers in Istanbul and Ankara. The Merops Foundation supports the fellowships program in honor of eminent archaeologists of Anatolia, Ilse B. Hanfmann, George M. A. Hanfmann, and Machteld J. Mellink.