>
ARITLogo

American Research Institute in Turkey
and
Türk-Amerikan İlmi Araştırmalar Derneği

ARIT

ARITLogo

ILSE B. HANFMANN, GEORGE M. A. HANFMANN VE
MACHTELD J. MELLINK BURSLARI 2019

ARITLogo

Announcement [.doc] [.pdf] [English]                                                                                             

BURSLAR: Türkiye'de Amerikan İlmi Araştırmalar Enstitüsü (ARIT) ve Türk-Amerikan İlmi Araştırmalar Derneği, 2019 yılında Ilse Böhlund Hanfmann, George Maxim Anossov Hanfmann, ve Machteld Johanna Mellink adları altında üç burs verecektir.

Bu bursların amacı, arkeoloji ve arkeoloji ile ilgili alanlarda Türkiye’deki Üniversitelerde lisansüstü veya doktora tez çalışması yapmakta olan ya da doktorasını bitirmiş olup Türkiye’deki Üniversitelerde görev yapan genç Türk vatandaşlarına yurtdışındaki (Kuzey Amerika ya da diğer bir ülke) bir üniversite veya araştırma kurumunda üç aydan bir akademik yıla kadar araştırma yapma imkanı sağlamaktır.

BURS ADAYLARINDA ARANAN KRİTERLER: Arkeoloji alanında çalışma yapmak isteyen adayların 40 yaşını geçmemiş olması, yüksek lisans öğrencisi olanların da ders yükümlüklerini bitirmiş, doktora öğrencilerinin yeterlilik sınavını vermiş olması şartları aranmaktadır. Adayların, Prehistorya, Protohistorya, Eski Yakın Doğu, Anadolu, Yunan, Roma, Bizans, ve Osmanlı dönemlerininin Türkiye ile ilgili konularında çalışmaları gerekmektedir. Bu konuları, Eski Çağ, Yunan ya da Roma vb. dönemlerinin tarihi, sanat tarihi, epigrafi dahil dil veya edebiyatın yanı sıra, jeofizik, jeomorfoloji, vb. gibi konularla birlikte disiplinler arası olarak çalışmak isteyen adaylar da başvurabilir.
              
Bu bursların bir başarı bursu olması nedeniyle, seçilme kriterlerinin başında şimdiye kadarki eğitiminde başarı göstermiş olmak ve ilerideki akademik kariyerinde başarı vaad etmek gelir. Maddi ihtiyaç, değerlendirmede bir ölçüt değildir. Adayların çalışma alanlarının ve gidecekleri ülkenin dilini yeterli derecede bildiklerini kanıtlamaları gerekir. Adayların yurtdışında çalışabilecekleri kurumlar şunlardır: Arkeoloji ya da ilgili disiplinlerde lisansüstü seviyesinde eğitim yapan üniversiteler, önemli araştırma olanaklarına (koleksiyonlar, araştırma kütüphaneleri, vb.) sahip olan kurumlar, müzeler (Metropolitan Museum of Art, The British Museum, Berlin Devlet Müzeleri) ve arkeoloji enstitüleridir (örneğin,  Alman Arkeoloji Enstitüleri, Atina'daki Amerikan Klasik Araştırmalar Okulu). Bu kurumlarla ilişki kurmak ve gerekli olan kabul mektubunu temin etmek adayın sorumluluğundadır. Kabul mektubu, bursun kesinleştiği tarihe kadar temin edilmelidir.

Hanfmann ve Mellink Burslarını kazanan kişiler aynı dönem için başka burslar da alabilirler. Hanfmann/Mellink Bursu aynı kişiye ikinci kez ancak çok olağan dışı şartlarda verilebilir.  

BURSUN MİKTARI: Bursun miktarı adayın yurtdışındaki çalışma süresine göre ayarlanır; bu süre en az üç ay, en çok da bir akademik yıldır. Bu süreye göre, bursun miktarı en az $15,000 (USD) en çok $45,000 (USD)’dır. Ayrıca yol masrafı verilmeyecektir. Kazanan adaylara verilecek bursun miktarı, Burs Komitesi tarafından tespit edilir.

BURS KOMİTESİ: Hanfmann/Mellink bursiyerlerini tespit edecek Burs Komitesi, Türk Amerikan İlmi Araştırmalar Derneği’nin İstanbul ve Ankara Şubeleri’nce belirlelenen ve Türkiye'de bulunan uzmanlardan oluşur.

MÜRACAAT: Adaylardan istenen belgeler şunlardır:

1. Özgeçmiş.
2. Tasarlanan araştırma projesinin mahiyeti ve önemini belirten bir paragrafı geçmeyecek bir özeti.
3. Kaynakça hariç, beş sayfayı geçmeyecek bir proje teklifi. Aday aşağıdaki maddeleri içerecek şekilde başvurusunu düzenlemelidir:

  1. Yapılacak araştırmanın niteliği (projenin amacı ve kapsamı),
  2. Konuyla ilgili temel yayınların değerlendirilmesi
  3. Projenin bilime olan katkısı,
  4. Projenin yöntemi ve takvimi (Burslar, programa kabul edilen adaylara Ekim 2018 - Eylül 2019 tarihleri arasında verilecektir. Başvuruda bulunacak adayların bu koşulu göz önünde bulundurarak takvimlerini bu döneme denk getirmeleri gerekmektedir),   
  5. Bu araştırmayı neden yurtdışında yapmak istediğini,
  6. Araştırmayı hangi nedenle belirtilen kurumda yapmak istediğini, ve bu kurumda böyle bir araştırma yapmanın, adayın akademik kariyerinin bu aşamasında kendisine nasıl bir yarar sağlayacağının açıklaması.
  7. Konuyla doğrudan ilgili kaynakça.

4. Aday lisansüstü öğrencisi ise, lisans ve lisansüstü eğitim dönemlerinin transkriptleri.
5. Adayın araştırmasını yapabilmesi için gereken yabancı dil ya da dilleri bildiğinin kanıtı.
6. Adayın akademik kariyerini ve çalışmalarını tanıyan en az üç kişinin gönderdiği tavsiye mektubu. Tavsiye mektuplarında adaya ait kişisel bilgilerden ziyade araştırma projesinin önemine ait görüş ve müracaat edenin önerdiği programı gerçekleştirecek yetenek ve birikime sahip olup olmadığına dair açıklamalara yer verilmesi gerekir. Bu mektuplar, yazan kişiler tarafından doğrudan aşağıda belirtilen Dernek adreslerinden birine gönderilmelidir.

Müracaatlar yedi nüsha olarak en geç 1 Mart 2019 tarihine kadar aşağıda belirtilen adreslerden birine ulaştırılmalıdır:

American Research Institute in Turkey Temsilciliği
Koç Üniversitesi ANAMED                 
İstiklal Caddesi 181,
34433 Beyoğlu
İstanbul

Tel: (212) 393-6072
E-posta: aritist2@gmail.com

American Research Institute in Turkey Temsilciliği   
Şehit Ersan Caddesi No. 24/9
06680 Çankaya
Ankara

Tel: (312) 427-2222
Fax: (312) 427-4979

*The American Research Institute in Turkey administers this fellowship program for advanced Turkish scholars who wish to carry out research in archaeology at universities, museums, or research centers outside of Turkey. The program is administered through the Türk Amerikan İlmi Araştırmalar Derneği and the ARIT centers in Istanbul and Ankara. The Merops Foundation supports the fellowships program in honor of eminent archaeologists of Anatolia, Ilse B. Hanfmann, George M. A. Hanfmann, and Machteld J. Mellink.