~x16y1  Ba2 boc2e2 Ax dpqtz emsw Nghjnuv(246) y OA OE OL\b/ OS
καὶ]
ἐγένετο]
 +<  ο g
λόγος]
 :  ρημα bc2e2(246)
κυρίου]
ἐν]  > OL(+5)<242>
 :  προς bc2(246) OE
χειρὶ]  > OL(+5)
Ιου]  > OL(+5)hua2
 :  ειου B boc2e2 (246)
 :  ιυ v
 :  ιη n
 :  ιηου dpqtz emsw Ngj y
 :  ειηου A
 :  Aiu OE
 :  υιου b’
 :  ικου x(uid)
υἱοῦ]  > OL(+5)t
 :  υιον bc2e2(246) OE
Ανανι A]  > OL(+5)
 :  ανανει B
 :  ανανιου c2e2(246)
 :  αννανι N\a?/
 :  αννι N*
πρὸς]
 :  propter OE
 +<  βασιλεα g
Βαασα Ba2 bc2 ANg(246) OS(txt)]
 :  βαασαν e2
 :  βασα x
 +  βασιλεα bc2e2(+3) (246)
 +  ι(σρα)ηλ bc2e2(+3) (246) 
 +  λεγων bc2e2(+3)o x dpqtz emsw ghjnuv y
~x16y2  Ba2 boc2e2 Ax dpqtz emsw Nghjnuv(246) y OA OE OL\b/ OS
Ἀνθ’]
ὧν]
ὕψωσά]  {α ex ε s}
σε]  {σ ex τ h}
ἀπὸ]
τῆς]
γῆς]
καὶ]
ἔδωκά]
σε]
ἡγούμενον]
ἐπὶ]
τὸν]
λαόν]
 :  δουλον A
μου]
 +<  τον a2 o gjuv
Ισραηλ]
καὶ]  > dp*(+13)
 +<  tu OL
ἐπορεύθης]  > dp*(+13) OL
 :  επορευθη v(246*)
ἐν]  > dp*(+13)
 :  in OL
τῇ]  > dp*(+13)bjc2e2 OL
ὁδῷ]  > dp*(+13)
 :  viam OL
 +<  του h
Ιεροβοαμ]  > dp*(+13)
 :  ιεροβααμ Nh*u
 :  Hieroboam OL
 +  proficisens OL
καὶ]  > dp*(+13)
ἐξήμαρτες]  > dp*(+13)
 :  fecit OL
τὸν]  > dp*(+13)
λαόν]  > dp*(+13)
μου]  > dp*(+13)
τὸν]  > dp*(+13)A bc2e2 p\b/ N(246) OS
Ισραηλ]  > dp*(+13)
τοῦ]  > o
 :  et OL
παροργίσαι]
 :  inritares OL
με]
ἐν α’σ’OS]
τοῖς]
ματαίοις]
 :  peccatis α’σ’OS
αὐτῶν α’σ’OS]
,]
~x16y3  Ba2 boc2e2 Ax dpqtz emsw Nghjnuv(246) y OA OE OL\b/ OS 
ἰδοὺ] 
 :  και g
ἐγὼ]  > gp
ἐξεγείρω]
 :  εξεγερω x dpqz emsw jmv y OA OL
 :  decerpo σ’OS
 +  eos σ’OS
 +  qui σ’OS
ὀπίσω]
 :  επι o
 :  post σ’OS
 +  σε o
Βαασα]
 :  βασα en
 :  Basai OL
 :  βασιλεα <74>
καὶ]  > v(+15)
ὄπισθεν]  > v(+15)
 :  οπιθεν <71>
 :  οπισω bc2e2(246)
τοῦ]  > v(+15)
οἴκου]  > v(+15)
αὐτοῦ]  > v(+15)
 +  κακα bc2e2
καὶ]  > v(+15)
δώσω]  > v(+15)
τὸν]  > v(+15) OE
οἶκόν]  > v(+15) OE
σου o Ax dpqtz emsw Nghjnuv(246) y OA OS]  > v(+15)
 :  αυτου Ba2 bc2e2 (246) OL
 :  eam OE
ὡς]  > v(+15)
τὸν]  > v(+15)
οἶκον]  > v(+15)
Ιεροβοαμ]  > v(+15)
 :  ιεροβααμ Nh*u
 :  Hieroba OL
υἱοῦ]  > <71>
 :  υιον h*
Ναβατ B\ab/a2 boc2e2 Ax dpqtz emsw Nghjnuv(246) y OA OE]  > <71>
 :  ναβαθ B*
 :  Nadab OL
·] 
~x16y4  Ba2 boc2e2 Ax dpqtz emsw Nghjnuv(246) y OA OE OL\b/ OS
 +<  και ux OL
τὸν]
τεθνηκότα]
 :  morientem OS
τοῦ]  > d OL
 :  τον s
Βαασα]
 :  βαασσα o
 :  Basa OL
ἐν]
τῇ]
πόλει]
,]
 +<  και <44>
καταφάγονται]
 :  καταφαγωνται e*(uid)g
αὐτὸν]  > Ah(246) OA
οἱ]
κύνες]
 :  κυναις o
 +  αὐτὸν a2
,
καὶ]
τὸν]
 :  qui OL
τεθνηκότα]
 :  morientem OS
 :  morietur OL
αὐτοῦ]  > <71>  {part sup ras m\a/}
ἐν]  {part sup ras m\a/}
τῷ]  {part sup ras m\a/}
πεδίῳ]  {part sup ras m\a/}
 :  παιδιω B*A
,]
 +<  και <44>
καταφάγονται]  > b’
 :  καταφαγωνται e(uid)
 :  devoraverunt OL
αὐτὸν]  > b’o(246)
 +<  και a2
τὰ]
πετεινὰ]
τοῦ]
οὐρανοῦ]
.]
—]  
`x16y5  Ba2 boc2e2 Ax dpqtz emsw Nghjnuv(246) y OA OE OL\b/ OS
καὶ]
τὰ]
λοιπὰ]
τῶν]
λόγων]
Βαασα]
 :  βαασαν e2
 :  Basai OL
καὶ]  > (246)(+11)  {sub ~ OS}
πάντα]  > (246)(+11)  {sub ~ OS}
 :  απαντα <74>
,]
ἃ]  > (246)(+11)
 :  οσα A bc2e2 t
ἐποίησεν]  > (246)(+11)
 :  εποιει dp
,]
καὶ]  > (246)(+11)<71>(+4)
αἱ]  > (246)(+11)<71>(+4)
δυναστεῖαι]  > (246)(+11)<71>(+4)
αὐτοῦ]  > (246)(+11)<71>(+4)
,]
οὐκ]  > (246)(+11)
 :  ουχ B*
 :  ουχι A
 :  non OL
ἰδοὺ]  > (246)(+11)A
 :  sunt OL
ταῦτα]  > (246)(+11) OA
γεγραμμένα]
 :  εγγεγραμμενα o
 :  γεγραπται bc2e2
 :  εγραφη (246)
 :  scripta OA
 +  sunt OA 
ἐν]  
 :  επι bc2e2 A N
 :  ανω (246)
βιβλίῳ]  > (246)(+7)
 :  βιβλω nqa2
 :  βιβλιου Nbc2e2
λόγων]  > (246)(+7)
τῶν]  > (246)(+7)
ἡμερῶν]  > (246)(+7)<64>
τῶν]  > (246)(+7)xza2
 :  τοις o
βασιλέων]  > (246)(+7)
 :  βασιλευσιν o
 :  βασιλεα x
Ισραηλ]  > (246)(+7)
;] 
~x16y6  Ba2 boc2e2 Ax dpqtz emsw Nghjnuv(246) y OA OE OL\b/ OS
καὶ]
ἐκοιμήθη]
Βαασα]
 :  Basai OL
μετὰ]
τῶν]
πατέρων]
αὐτοῦ]
καὶ]
θάπτεται]
 :  supultus OL
 +  est OL
ἐν]
Θερσα]
 :  θαρσα Nc2
,]
καὶ]
 :  ιεσε <71>
βασιλεύει]
 :  ενβασιλευει <71>
 :  εβασιλευσεν bc2e2 OL
Ηλα a2 boc2e2 Ax dpqtz\a?/ msw\a?/ ghjnuv(246) y OA OE OL]  > <71>(~)
 :  ηλααν B
 :  ηλανος Jos
 :  ιλα z* ew*(uid) N
 +  εν
 +  χειρι <236>(+7)
 +  ιηου <236>(+7)
 +  του <236>(+7)
 +  ανανι <236>(+7)
 +  του <236>(+7)
 +  προφητου <236>(+7)
 +<  ο a2
υἱὸς]
αὐτοῦ]
ἀντ’]
αὐτοῦ]
ἐν]  {pr -.- OS}
τῷ Ba2 be2 A OE ]  > o dz eNghnv OA OL OS(uid)
 +  ἔτει o(~) x(~) dpqtz(~) emsw(~) Nghnuv(246)(~) y(~) OA(~) OL(~) OS(uid)(~)
εἰκοστῷ]
 :  κθ’ (246)
 :  ικοσι y
 +  και x pqt msw u y
 +:  εννατω c2
 :+  ογδοω x dpqtz emsw u
 :+  οκτω y
ἔτει Ba2 be2 A OE]  > o(~) x(~) dpqtz(~) emsw(~) Nghnuv(246)(~) y(~) OA(~) OL(~) OS(uid)(~)  
 +  και j
 +  ογδοω j
 +<  του o x dpqtz emsw Nghjnuv(246) y OA
 +:  Ασα boc2e2 x dpqtz emsw ghjnuv(246) y OA
 :+  Baasa OL(~)
βασιλέως]
 :  regni OE
 :  regis OL
 +  ιουδα boc2e2 x dpqtz emsw ghjnu(246) y OL
Ασα Ba2 A OS OE]  > OL(~)
.] 

~x16y7  Ba2 boc2e2 Ax dpqtz e(f)msw Nghjnuv(246) y OA OE OL\b/ OS
καὶ]  > n
 :  ^ergo^ OS
 +  ἐλάλησε bc2e2(246)(~) OE(~)
 +  κ(ύριο)ς bc2e2(246)(~) OE(~)
ἐν]
χειρὶ]
Ιου B*]  > a2b’
 :  ειου B\a/ou OE\s/
 :  Aiu OE\a/
 :  ηου e2
 :  ικου x(uid)
 :  ιησου v
 :  ιηου bc2 dpqtz emsw Nghjn(246) y OA OL
 :  ειηου A
υἱοῦ a2 boc2e2 Ax dpq emsw Nghjnuv(246) y OA OE OS]  > Btz
 :  fili OL
Ανανι o\a?/ x dpqtz emsw ghjnuv y OA OS]
 :  ανανει Ba2 OE
 :  ανας B\a/(mg)
 :  ανανιου bc2e2(246)
 :  ανανια A
 :  ανναν N
 :  Anan OL
 :  ανι o*
 +  του boc2e2 Ax dpqtz emsw Nghjnuv(246) y OA OS(sub ^)
 +  προφητου boc2e2 Ax dpqtz emsw Nghjnuv(246) y OA OS(sub ^)
ἐλάλησεν]  > bc2e2(246)(~) OE(~)
κύριος]  > bc2e2(246)(~) OE(~)
ἐπὶ]
 :  περι A
 +  τον <44>(~)
 +  οικον <44>(~)
Βαασα]
 :  Baasaa OL
καὶ]  > A(+6)<44>(+6)
ἐπὶ]  > A(+6)<44>(+6)
τὸν]  > A(+6)<44>(+6)(~)
οἶκον]  > A(+6)<44>(+6)(~)
αὐτοῦ]  > A(+6)<44>(+6)
 +:<  και bc2e2 g(246) OL
 +:<  επι bc2e2 g(246)   
 :+<  propter OE
πᾶσαν]  > A(+6)<44>(+6)
τὴν]
κακίαν]
 +  αυτου bc2e2
,]
ἣν]
ἐποίησεν]
ἐνώπιον]
κυρίου]
τοῦ]  > <64>
παροργίσαι]  {f begins}
αὐτὸν]
ἐν]
τοῖς]
ἔργοις]
 +<  αι x
τῶν]
χειρῶν]
αὐτοῦ]
,]
τοῦ]  > c2
εἶναι Ba2 A OA]
 :  ενιαυτον q
 +  αυτον boc2e2 Ax dpqtz e(f)msw Nghjnuv(246) y
κατὰ B]
 :  ως bc2e2 <44>
 :  καθως a2 Ax dpqtz e(f)msw Nghjnuv(246) y OA(uid) OE(uid) OL(uid)
τὸν]  > bc2e2
 :  ο a2 Ax dpqtz e(f)msw Nghjnuv(246) y OA(uid) OE(uid) OL(uid)
οἶκον]
 :  οικος a2 Ax dpqtz e(f)msw Nghjnuv(246) y OA(uid) OE(uid) OL(uid)
 +<  του nz
Ιεροβοαμ]
 :  ιεροβααμ Nh*u
 :  Hierobam OL
καὶ]
ὑπὲρ]
τοῦ]  > (246)
πατάξαι]
 :  καταξαι (246)
αὐτόν]
.]
~x16y8  Ba2 boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y OA OE OL\b/ OS
 +  εν A(+10) <71>(+9) OA(+8) OS(sub ^ γ’)(+11)
 +  ετει A(+10) <71>(+9) OA(+8) OS(sub ^ γ’)(+11)
 +  εικοστω A(+10) <71>(+9) OA(+8) OS(sub ^ γ’)(+11)
 +  και A(+10) OA(+8) OS(sub ^ γ’)(+11)
 +  εκτω A(+10) <71>(+9) OA(+8) OS(sub ^ γ’)(+11)
 +:  επι A(+10)
 :+  annorum OS(sub ^ γ’)(+11)
 :+  εν bc2(+5)e2(+4) g(246)(+5)
 +:  του A(+10)<71>(+9) OS(sub ^ γ’)(+11)
 :+  τω bc2(+5)e2(+4) g(246)(+5)
 +  ασα bc2(+5)e2(+4) g(246)(+5)<71>(+9) A(+10) OS(sub ^ γ’)(+11)
 +:  βασιλεως ιουδα A(+10) <71>(+9) OA(+8) OS(sub ^ γ’)(+11)
 :+  βασιλει bc2(+5) g(246)(+5)
 +  ιουδα bc2(+5)e2(+4) g(246)(+5) A(+10) <71>(+9) OA(+8) OS(sub ^ γ’)(+11)
 +  και <71>(+9) OA(+8) OS(sub ~)(+11)  {και repeated in OA OS?}
Καὶ]
 +  ἐβασίλευσεν A(~) OA(~) OE(~) OS(~)
Ηλα]
 :  ιλα Nez\a?/
υἱὸς]
Βαασα]
 :  βασα g Anon\1/
 :  βαασσα o
ἐβασίλευσεν]  > A(~) OA(~) OE(~) OS(~)
ἐπὶ]
 +<  τον n
Ισραηλ]
 +  ἐν bc2e2(~) Ax(~) dpqtz(~) emsw(~)f(~)(+3) Ngv(246)(~) y(~) <44>(~) OA(~)(+3) OL(~) OS(~)
 +:  Θερσα bc2e2(~) Ax(~) dpqtz(~) emsw(~)f(~)(+3) Ngv(246)(~) y(~) OA(~)(+3) OL(~) OS(~)
 :+  θαρσα <44>(~)
 +  ἔτη f(~)(+3)h(~) OA(~)(+3)
δύο Bjnou OE]  > a2
ἔτη Bjnou OE]  > a2 f(~)(+3) OA(~)(+3)
ἐν]  > bc2e2(~) Ax(~) dpqtz(~) emsw(~)f(~)(+3) Ngv(246)(~) y(~) <44>(~) OA(~)(+3) OL(~) OS(~)
Θερσα]  > bc2e2(~) Ax(~) dpqtz(~) emsw(~)f(~)(+3) Ngv(246)(~) y(~) <44>(~) OA(~)(+3)OL(~) OS(~)
 :  Tharsa OE
.]
~16y9  Ba2 boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y OA OE OL\b/ OS
καὶ]
συνέστρεψεν]
 :  συνεστραφη bc2e2 OL
 +  Zanbari OE(+3)(~)
 +  pueri OE(+3)
 +  eius OE(+3)
ἐπ’]
 :  επι dpqtz
 :  εφ x efmsw y
 :  super OE
αὐτὸν]
 :  εαυτον x qtz efmsw y
 :  εαυτων dp
 :  eum OE
 +  τους a2(+3) o(+3) x(+3) dpqtz(+4) efmsw(+4) ghjnu(246)(+3) y(+4) <242>(+4) 
 +:  παις ANv OS
 :+  παιδας a2(+3) o(+3) x(+3) dpqtz(+4) efmsw(+4) ghjnu(246)(+3) y(+4) <242>(+4)
 :+  ποδας <242>(+4)
 +  αυτου a2(+3) o(+3) x(+3) dpqtz(+4) efmsw(+4) ghjnu(246)(+3) y(+4) <242>(+4) ANv OS
 +  και x(+4) dpqtz(+4) efmsw(+4) y(+4) <242>(+4)
Ζαμβρι A]  > OE(~)
 :  ζαμβρει B bc2e2
 :  Sambri OL
 :  ζαμρι N OA
 +  servus OA
 +  eius OA
ὁ]
ἄρχων]
τῆς]
 :  του bc2e2 h\?/
 :  τους (246)
ἡμίσους]
 :  ημισυς u
 :  ημισυ a2
τῆς]  > f
 :  του nv
 :  τον bc2e2 (246)
ἵππου]
 :  αρματων bc2e2(246)
 :  דצרפבתא α'OS-ap-Barh  (???p 271)
,]
καὶ]
αὐτὸς]
 :  ουτως v
ἦν]  > <242>  {pr ~ OS}
ἐν]  > OA
Θερσα]  > OA
 :  θαρσα dga2
πίνων]
 :  πεινων B*
 :  πιων (246*)
 +<  και bc2e2 f Ng(246) OA OE OL OS
μεθύων]
 :  ebravit OL
 :  μεθ… a2
 +  υμων a2
ἐν]
τῷ]
οἴκῳ]
Ωσα]
 :  οσα Ng
 :  ασα b'o p nv
 :  Ossa OL
 :  ολσα OE\a/ Jos-codd
 :  αρσα A OA OS
τοῦ]
οἰκονόμου]
 :  οικοδομου v
 :  [ducis] OL
 +<  του bc2e2 g OS
ἐν]
Θερσα]
 :  θαρσα g
·] 
~x16y10  Ba2 boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y OA OE OL\b/ OS
καὶ]
εἰσῆλθεν]
 :  εξηλθεν h* OL
Ζαμβρι A]
 :  ζαμβρει B
 :  ζαμβρη (246)
 :  ζαμρι N OA
καὶ]
ἐπάταξεν]
αὐτὸν]  > <71> OL
καὶ]  > ha2c2*(+3)
ἐθανάτωσεν]  > ha2c2*(+3)
αὐτὸν]  > ha2c2*(+3) OA-ed
 +  εν A(+9)v(+9) OA(+8) OL(+9) α'σ'θ'OS(+9)
 +  ετει A(+9)v(+9) OA(+8) OL(+9) α'σ'θ'OS(+9)
 +  εικοστω A(+9)v(+9) OA(+8) OL(+9) α'σ'θ'OS(+9)
 +  και A(+9)v(+9) OL(+9) α'σ'θ'OS(+9)
 +:  εβδομω A(+9)v(+9) OA(+8) OL(+9)
 :+  septem|^ α'σ'θ'OS(+9)
 +  annorum α'σ'θ'OS(+9)
 +  του A(+9)v(+9) OA(+8) OL(+9)
 +  ασα A(+9)v(+9) OA(+8) OL(+9) α'σ'θ'OS(+9)
 +  βασιλεως A(+9)v(+9) OA(+8) OL(+9) α'σ'θ'OS(+9)
 +  ιουδα A(+9)v(+9) OA(+8) OL(+9) α'σ'θ'OS(+9)
καὶ]  {pr ^ ad init lin OS}
ἐβασίλευσεν]
ἀντ’]
αὐτοῦ]
.] 
~x16y11  Ba2 boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y OA OE OL\b/ OS
καὶ]  > A(+6)
ἐγενήθη]  > A(+6)<44>
 :  εγενετο bc2e2
ἐν]  > A(+6)
τῷ]  > A(+6)
βασιλεῦσαι]  > A(+6)
 :  βασιλευειν gh
αὐτὸν]   > A(+6)
 +  τον bc2e2 g
 +:  ζαμβρει bc2e2 g
 :+  ζαμβρι b'
 +<  και d OA-ed OA-codd OL(uid) OS
ἐν]  > d OA-ed OL(uid) OS
τῷ]  > d OA-ed OL(uid) OS
καθίσαι]
 :  καθισθαι v
αὐτὸν]  > OA-codd
ἐπὶ]
τοῦ]  > s
 :  τον v
θρόνου]
 :  θρονον v
αὐτοῦ]
καὶ]  > a2 bc2e2 OA OE OL OS
Aἐπάταξεν]
ὅλον]  > a2(~) bc2e2(246)
τὸν]
οἶκον]
 +  ὅλον a2(~)
 +  αυτου A
 +  του A
Βαασα] 
 :  βαασσα o
 +  et OA(+13) OS(+13)
 +:  ουχ A(+12)
 :+  non OA(+13) OS(+13)
 +:  υπελειπεν A(+12)
 :+  relinquit OA(+13) OS(+13)
 +  αυτω A(+12) OA(+13) OS(+13)
 +  ουροντα A(+12) OA(+13) OS(+13)
 +  προς A(+12) OA(+13) OS(pr ^)(+13)
 +  τοιχον A(+12) OA(+13) OS(+13)
 +  και A(+12) OA(+13) OS(pr ^ ad init lin)(+13)
 +:  αγχιστεις OA(+13) OS(+13)
 :+  αγχειστεις A(+12)
 +  αυτου A(+12) OA(+13) OS(+13)
 +  και A(+12) OA(+13) OS(+13)
 +:  εταιρον A(+12) OA(+13) OS(+13)
 :+  socios OA(+13)
 :+  amicos OS(+13)
 +  αυτου A(+12) OA(+13) OS(+13)
~x16y12  Ba2 boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y OA OE OL\b/ OS
 +  και A(+7)y OA(+7) OS(+7)
 +  εξετριψεν A(+7) OA(+7) OS(+7)
 +:  ζαμβρι A(+7) OS(+7)
 :+  Zamri OA
 +  ολον A(+7) OA(+7) OS(+7)
 +  τον A(+7) OA(+7) OS(+7)
 +  οικον A(+7) OA(+7) OS(+7)
 +  βαασα A(+7) OA(+7) OS(+7)
κατὰ]  > j(txt)(+10)
 :  προς y
τὸ]  > j(txt)(+10)
ῥῆμα]  > j(txt)(+10)
 +  κ(υριο)υ bo Ax dpqtz efmsw Nhj(txt?)nuv y OA OS
,]
ὃ]  > j(txt)(+10)
 :  ον e
ἐλάλησεν]  > j(txt)(+10)
κύριος Ba2 c2e2  j(mg)(246) OL]  > j(txt)(+10) o Ax dpqtz efmsw Nhnuv y OA OS
 +  ο g
 +  ελαλησεν g
ἐπὶ]  > j(txt)(+10)<44>(+4)
τὸν]  > j(txt)(+10)<44>(+4)  {sub ~ OS}
οἶκον]  > j(txt)(+10)<44>(+4)  {sub ~ OS}
Βαασα]  > j(txt)(+10)<44>(+4)  {sub ~ OS}
 :  Baesa OL
 :  βαασσα o
 +:  και B
 :+  sicut OE
 +  locutus OE
 +  est OE
πρὸς]
 :  ad OL
 :  εν bc2e2 (246) OA
 :  in OE
 +:  χειρι bc2e2 (246) OA
 :+  ore OE
 +  prophetam OL(~)
 +  D(o)m(in)i OL
 +  eius OL
Ιου B bc2e2 (246) OA]  > OL(+3)b'
 :  ειου Ba2 o N*u
 :  ιηουν <71>
 :  ικου x
 :  ιησου v
 :  ιηου dpqtz efmsw N\a?/ghjn y
 :  ειηου A
 :  Ieu OA
 :  Iiu OE
 +  υιου bc2e2
 +  αναιου bc2e2
τὸν]  > OL(+3)
 :  του bc2e2 (246) OA
προφήτην]  > OL(+3)(~)  
 :  προφετου bc2e2 (246) OA
 :  prophetae OE

~x16y13  Ba2 boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y OA OE OL\b/ OS
 +<  και q
περὶ]
 : propter OS
πασῶν]  > v
 :  παντων a2
 :  omnia OS
τῶν boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghnuv(246) y]  > Ba2j
ἁμαρτιῶν]
 :  peccata OS
Βαασα]
 :  Baasa^ OS
 :  Baesa OL
 :  βαασσα o
καὶ]
 +  peccata^ OS
Ηλα]
 :  ιλα Nez\a?/
 :  Ela OS
τοῦ]
 :  τω v
υἱοῦ]
 :  υιω v
αὐτοῦ]
,]
 +:  ου A(+3)
 :+  qui OA(+3) OL(+3) OS(+3)
 +:  ημαρτον(+3)
 :+  peccavit OA(+3) OS(+3)
 :+  peccaverunt OL(+3)
 +:  και A(+3) OA(+3) OL(+3)
 :+  ^et^ OS
ὡς]  > e*(+14) OL
ἐξήμαρτεν]  > e*(+14)
 :  fecerunt OL
τὸν]  > e*(+14)d(+15)
 +<  οικον a2
Ισραηλ]  > e*(+14)d(+15)
 +  peccare OL
τοῦ]  > e*(+14)d(+15)n(+6) OL
παροργίσαι]  > e*(+14)d(+15)n(+6) OL
 +  con]tra OL
κύριον]  > e*(+14)d(+15)n(+6)u x(~) qtz(~) e\a?/msw(~) Ngv(246)(~) y(~)
 :  D(ominu)m OL
 :  αυτον bc2e2
τὸν]  > bc2e2(+3) e*(+14)d(+15)n(+6)Aho OL(+3)
 +  κύριον x(~) qtz(~) e\a?/msw(~) Ngv(246)(~) y(~)
θεὸν]  > bc2e2(+3) e*(+14)d(+15)n(+6) OL(+3)
 +<  του A
Ισραηλ]  > bc2e2(+3) e*(+14)d(+15)n(+6)<242> OL(+3)
ἐν]  > e*(+14)d(+15)
 :  και A
 :  in OL
τοῖς]  > e*(+14)d(+15) OL
ματαίοις]  > e*(+14)d(+15)
 :  vanitate OL
αὐτῶν]  > e*(+14)d(+15)
 :  αυτου x
 :  sua OL
.] 
~x16y14  Ba2 boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y OA OE OL\b/ OS
καὶ]  > d(+15)
τὰ]  > d(+15)
λοιπὰ]  > d(+15)
τῶν]  > OL
λόγων]  > OL
Ηλα] 
 :  ιλα Nez\a?/
 :  Baesa OL
καὶ boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y OA OS]  > Ba2 OE OL(+4)
πάντα boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y OA OS]  > Ba2 OE OL(+4)
,]
ἃ]  > OL(+4)
 :  οσα bc2e2 t (246)
ἐποίησεν]  > OL(+4)
,]
οὐκ]
 :  ουχ B*A
ἰδοὺ]  > OL
ταῦτα]  > OA
 :  παντα g
γεγραμμένα]
 :  γεγραπται bc2e2
 :  scripta OA OL
 +  sunt OA OL
ἐν]
 :  επι bc2e2
βιβλίῳ]
 :  βιβλω o q N(246)
 :  βιβλιου bc2e2
λόγων]
τῶν]  > a2 <64> OE
ἡμερῶν]  > a2 OE
τῶν]  > v
 :  τοις oz*
βασιλέων]
 :  βασιλευσιν oz*
Ισραηλ]
;]
~x16y15  Ba2 boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y OA OE OL\b/ OS
 +  εν A(+9) b'(+10)bc2e2(+9) g(246)(+9) OA OS(^ α'σ'θ')
 +  δε b'(+10)
 +  τω  b'(+10)bc2e2(+9) (246)(+9)
 +  ετει A(+9) OA(+8) OS(^ α'σ'θ')
 +:  εικοστω A(+9) b'(+10)be2(+9) g(+9) OA(+8) OS(^ α'σ'θ')
 :+  τριακοστω c2(+9)
 :+  λα' (246)(+9)
 +  και A(+9) b'(+10)bc2e2(+9) g(+9) OS(^ α'σ'θ')
 +:  εβδομω A(+9) OA(+8) OS(^ α'σ'θ')
 :+  ζ' g(+9)
 :+  δευτερο b'(+10)be2(+9) (246)
 :+  πρωτω c2(+9)
 +:  annorum OS(^ α'σ'θ')
 :+  ετει b'(+10)bc2e2(+9) (246)(+9)
 +:  του A(+9) g(+9) OA(+8)
 :+  της (246)(+9)
 +  βασιλειας (246)(+9)
 +  ασα A(+9) b'(+10)bc2e2(+9) g(246)(+9) OA(+8) OS(^ α'σ'θ')
 +  βασιλεως A(+9) b'(+10)bc2e2(+9) g(246)(+9) OA(+8) OS(^ α'σ'θ')
 +  ιουδα A(+9) b'(+10)bc2e2(+9) g(246)(+9) OA(+8) OS(^ α'σ'θ')
Καὶ Ag]  > bc2e2 (246) OA
 :  ^ -.- et ^ α'σ'θ'OS
Ζαμβρι A]  > bc2e2(~) A(~) g(246)(~) OA(~) OL(~) OS(~)
 :  ζαμβρει B
 :  ζαμρι N
ἐβασίλευσεν]
 +:  Ζαμβρι bc2e2(~) A(~) g(~) OA(~) OL(~) OS(~)
 :+  ζαμβρη (246)(~)
ἑπτὰ]  > boc2e2(~) nu(~) OA(~) OL(~) Anon\1/
ἡμέρας Ax dpqtz efmsw Nghjv(246) y OS]  > boc2e2(~) nu(~) OL(~)
 :  dies OA
 :  ετη Ba2 OE
 :  annis Anon\1/
 +  septem OA(~)
 +  dece Anon\1/(+3)
 +  et Anon\1/(+3)
 +  octo Anon\1/(+3)
ἐν]
Θερσα]
 :  θουρσα b'
 :  θαρσα N OE
 +  ἑπτὰ bc2e2(~) u(~) OL(~)
 +  ἡμέρας boc2e2(~) nu(~) OL(~)
 +  ἑπτὰ no
.]
καὶ α'σ' OS]
ἡ]
 +:  exercitus OL
 :+  populus α'σ' OS
παρεμβολὴ]
 :  castra OL α'σ' OS
 :  παραβολη <242>
 +  posuit OL
 +  metatus α'σ' OS
Ισραηλ]  > <242> OL
ἐπὶ]
 :  super α'σ' OS
Γαβαθων c2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnu(246) y OA OE Jos-ed(uid) On-gr]
 :  γαβαων Ba2 bo v Jos-cod(uid)
 :  γαβαθον N
 :  Gabaton OL
 :  Gabatha On-lat
 :  גבעתא OS α'σ' OS
 :  γαβαωθ <236.242>
τὴν]  > n
 :  τη A(246*)(uid)
τῶν]
ἀλλοφύλων]
,]  
~x16y16  Ba2 boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y OA OE OL\b/ OS
καὶ]
ἤκουσεν]
ὁ]
λαὸς]
 +<  qui OL
 +<  erat OL
ἐν]
τῇ]
παρεμβολῇ]
λεγόντων]
 :  λεγων b'
 +  non OL
Συνεστράφη]
 :  resurrexit OL
Ζαμβρι A]
 :  ζαμβρει B
 :  ζαμβρη (246)
 :  ζαμρι N
 :  αν o
καὶ]  > w(+10)
ἔπαισεν]  > w(+10)
 :  επεσεν B*A
 :  πεπαικε bc2 g(246)
 :  πεπαικα e2
 :  occidisset OL
 :  occidicit σ'OS
τὸν]  > w(+10)
βασιλέα]  > w(+10)
 +  ηλα bc2e2 (246)
 +  ηλαμ g
·]
καὶ]  > w(+10)
ἐβασίλευσαν]  > w(+10)  {αν sup ras j\a/}
 :  εβασιλευσεν bc2e2 x N(246) y OL
 +  τον o
 +  ζαμβρι o
ἐν]  > w(+10)N
 :  επι ov
 :  ο bc2e2 (246)
Ισραηλ]  > w(+10)
 :  ι(σρα)ηλ o
 :  ι(ερυσα)λημ x dp*qtz efms y
 :  λαος bc2e2 (246)
τὸν]  > w(+10)o(~)<44.71>
Αμβρι bc2e2 p\a?/ OL]  > w(+10)(~)
 :  ζαμβρει B
 :  ζαμβρι A
 :  ζαμβρη (246)
 :  ζαμρι Nh\a/
 :  ζαβρι h*
 :  Amri OA
 :  αμαρινον Jos
τὸν]
ἡγούμενον]
 :  ηγεμονα bc2e2
τῆς]
στρατιᾶς a2 boc2e2 Ax dpqtz efmsw N*v(246) y]
 :  στρατειας B N\a?/ghjnu
 +  εν A(+4)
 +  τη A(+4)
 +  ημερα A(+4)
 +  εκεινα A(+4)
ἐπὶ]  > OL
 +<  τον f(246)
Ισραηλ]  > o OE
 :  ι(σρα)ηλ f(246)
ἐν]
 :  in OL
τῇ]
ἡμέρᾳ]
 :  diebus OL
ἐκείνῃ]
 :  illis OL
ἐν]
τῇ]
παρεμβολῇ]
.]

~x16y17  Ba2 boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y OA OE OL\b/ OS
καὶ]
ἀνέβη]
 :  απεβη e2
 :  ascenderunt OL
Αμβρι bc2e2]
 :  ζαμβρει B
 :  ζαμβρη (246)
 :  ζαμβρι Α o
 :  ζαμρι N
 :  αμβρι p\a?/ OL
 :  Amri OA
 +:  εκ b'oc2e2(~)
 :+  εν b(~)
 :+  γαβαθων oc2(~)
 :+  γαθων e2*(~)
 :+  γαβαων b(~)
 :+  χαβαων b'(~)
καὶ]  > g*
πᾶς]
Ισραηλ]
μετ’]  > OL
αὐτοῦ]  > OL
ἐκ Ax dpqt efs\a?/w gjn y OA-ed OE OL(uid) OS Jos(uid)]  > boc2e2(~)
 :  εν Ba2 z ms*\?/ Nhuv(246)
Γαβαθων]  > boc2e2(~)
 :  גבעתא OS
 :  γαβαων v
 :  γαβαωθ a2
 :  βαθων g
καὶ]
περιεκάθισαν B A gj OE OS]
 :  [obsedebant] OL
 :  obsident σ'OS
 :   περεκαθισαν a2
 :  περιεκαθισεν boc2e2 x dpqtz efmsw Nhnuv(246) y OA
ἐπὶ]  > OL  {π corr ex uel in ν A}
 :  εν a2 bo hj(246)
Θερσα]
 :  θαρσα N\a?/
 :  θερσαν v
.]  
~x16y18  Ba2 boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y OA OE OL\b(v)/ OS
καὶ]
ἐγενήθη]  > <71>
 :  εγενετο boc2e2
ὡς]
εἶδεν]
Ζαμβρι Α]
 :  ζαμβρει B
 :  ζαμβρη (246)
 :  ζαμρι N
ὅτι]
προκατείλημπται]
 :  προκατηλημπται A
 :  προκατειληπτεται x
 :  κατειληπται j*
αὐτοῦ]  > boc2e2(~) OA OE OL(~) OS(~)
ἡ]
πόλις]
 +  αὐτοῦ]  > boc2e2(~) OL(~) OS(sub ~)(~)
,]
καὶ]  > <71> OA OL\b/  {hab και 20 - βασιλεως 10 OL\v/}
εἰσπορεύεται boc2e2 x dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y OS]
 :  πορευονται B
 :  εισπορευονται A
 :  εισπορευθη a2
 :  intravit OA OL\b/
 :  abiit OL\v/
εἰς]
 :  in α'OS OS-ap-Barh
ἄντρον]
 :  porticum α'OS OS-ap-Barh
τοῦ]  > dfa2
οἴκου]
τοῦ]
βασιλέως]
 :  eius OL\b/
καὶ B]  > e*v(+8) <242>(+9)
ἐνεπύρισεν B]  > e*v(+8) <242>(+9)
 :  ενεπυρισαν A OS
 :  ενεπρισεν x
 +  ο B
 +  βασιλευς B  
ἐπ’]  > e*v(+8) <242>(+9)
 :  εφ boc2e2 (246)
αὐτὸν]  > e*v(+8) <242>(+9)
 :  εαυτον boc2e2 (246)
τὸν]  > e*v(+8) <242>(+9)
οἶκον]  > e*v(+8) <242>(+9)
τοῦ]  > e*v(+8) <242>(+9)
βασιλέως]  > e*v(+8) <242>(+9)  {end OL\v/}
ἐν boc2e2 Ax dpqtz efmsw y OA OS]  > <242>(+9)
πυρὶ]
καὶ]
 +  sic OL
ἀπέθανεν]
 :  mortificatus OL
 +  est OL  
~x16y19  Ba2 boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y OA OE OL\b/ OS
ὑπὲρ]
τῶν]
ἁμαρτιῶν]
αὐτοῦ]  > oc2e2 (246)
,]
ὧν]
ἐποίησεν]
 :  εποιησαι h
 :  peccavit OL
 +  et OL
τοῦ]  > OE OL
 :  το v
ποιῆσαι]  > OE
 :  fecerat OL
τὸ]
πονηρὸν]
ἐνώπιον]
κυρίου]
 +<  και a2 OA OL
 +<  του A boc2e2 (246)
 +<  erat OL
πορευθῆναι]
 :  πορευεσθαι (246)
 :  ambulans OL
 :  ivit OA
ἐν]
 :  omnes OA(om codd)
ὁδῷ]
 :  vias OA
Ιεροβοαμ]
 :  ιεροβααμ Nh*u
υἱοῦ]  {sub ~ OS}
Ναβατ]  {sub ~ OS}
καὶ]  > (246)(+5)<71>(+9)
ἐν]  > (246)(+5)<71>(+9)
 +<  πασαις dpqtz<44> efmsw OL
ταῖς]  > (246)(+5)<71>(+9)dpqtz efmsw OL
ἁμαρτίαις]  > (246)(+5)<71>(+9)
αὐτοῦ]  > (246)(+5)<71>(+9)
 +  αις Ax y OA-ed OS(sub ^)
 +  εποιησεν Ax y OA-ed OS(sub ^)
,]
ὡς]  > <71>(+9)
 :  ος N*(246)
 :  αις <123.242> OA-ed
 :  ων a2
 :  quae OL
ἐξήμαρτεν]  > <71>(+9)
 :  fecerat OL
 +  peccare OL
 +  populum OL
τὸν]  > <71>(+9)
Ισραηλ]  > <71>(+9)
.] 
~x16y20  Ba2 boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y OA OE OL\b(v)/ OS
καὶ]
τὰ]  > x
λοιπὰ]
τῶν]
λόγων]
Ζαμβρι A]
 :  ζαμβρει B
 :  ζαμβρη (246)
 :  ζαμρι N
καὶ εβρ.OS]  {hab καὶ 20 - συνῆψεν OL\v/}
τὰς]  > b'
 :  αι bc2e2 OA(uid)
συνάψεις]
 :  bellum OS
 :  rebellio εβρ.OS
αὐτοῦ]  > OL\v(1)/
 :  eius εβρ.OS
,]
ἃς]
 :  quod OS
 :  quam εβρ.OS
συνῆψεν]  {OL\v/ ends}
 :  συναψεν x
 :  gessit OS
 :  rebellavit εβρ.OS
,]
οὐκ]
 :  ουχ B*
 :  ουχι A OL
ἰδοὺ]  > A OL
ταῦτα]  > OA OL
 :  παντα g
 +<  τα x
γεγραμμένα]
 :  γεγραπται boc2e2
 :  scripta OA OL
 +  sunt OA OL
ἐν]
 :  επι A boc2e2 n <64>
βιβλίῳ]
 :  βιβλω q(246)
 :  βιβλιου A boc2e2 n
 +<  των b'
λόγων]
 :  λογου n
τῶν]  > d
ἡμερῶν]
 :  ημετερων N*
τῶν]  > a2
βασιλέων]
Ισραηλ]
;]
~x16y21  Ba2 boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y OA OE OL\b/ OS
Τότε]
μερίζεται]
 :  diviserunt OL
ὁ]
λαὸς]
 :  populu OL
Ισραηλ]  > <242>
 +  ^in OS
 +  partes^ OS
·]
 +<  et <123> OL
 +<  το A (246) y <123>
ἥμισυ]
 :  ημισους a2
τοῦ]
λαοῦ]
 :  αυτου boc2e2
γίνεται]  > v OL
 :  γεινεται B*
ὀπίσω]
 :  secuta OL
 +  est OL
Θαμνι A]
 :  θαμνει B
 :  θαμνη N
 :  Thameni Anon\1/
 :  θαμεννει b
 :  θαμενη (246)
 :  θαβεννει c2
 :  θαβεννη e2
 :  θαμβενει o*
 :  θαμβεννει o\a/
υἱοῦ]
Γωναθ]
 :  γοναθ Ndep
 :  γωναθ bc2
 :  γονωθ e2(246)
 :  γωνωε o
 :  גבית OS-ap-Barh
 :  ιωναθατ a2
τοῦ]  > e
βασιλεῦσαι]
 :  βασιλεως (246)
αὐτόν]
,]
καὶ]
τὸ]
ἥμισυ]
τοῦ]  > OL(+4)  {sub ~ OS}
λαοῦ]  > OL(+4)  {sub ~ OS}
γίνεται]  > OL(+4)  {sub ~ OS}
 :  γεινεται B*
ὀπίσω]  > OL(+4)
Αμβρι boc2e2 p\a?/ (246) OL]
 :  ζαμβρει B
 :  ζαμβρι A
 :  ζαμρι N
 :  Amri OA
 :  αμαρινον Jos
 +  του boc2e2(246)(+3)
 +  βασιλευσαι boc2e2(246)(+3)
 +  αυτον boc2e2(246)(+3)
.] 
~x16y22  Ba2 boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y OA OE OL\b/ OS
 +  και a2(+10) A(+10) dpqtz(+10) efmsw(+10) y(+10) <74>(+10)<242>(+9) OA(+9) OS(+10)
 +  υπερισχθσεν a2(+10) A(+10) dpqtz(+10) efmsw(+10) y(+10) <74>(+10)<242>(+9) OA(+9) OS(+10)
 +  ο a2(+10) A(+10) dpqtz(+10) efmsw(+10) y(+10) <74>(+10)<242>(+9) OA(+9) OS(+10)
 +  λαος a2(+10) A(+10) dpqtz(+10) efmsw(+10) y(+10) <74>(+10)<242>(+9) OA(+9) OS(+10)
 +  ο a2(+10) A(+10) dpqtz(+10) efmsw(+10) y(+10) <74>(+10)<242>(+9) OA(+9) OS(+10)
 +:  ακολουθησας a2(+10) dpqtz(+10) efmsw(+10) y(+10) <74>(+10)<242>(+9) OA(+9)
 :+  ακολουθων A(+10) OS(+10)
 +  τω a2(+10) A(+10) dpqtz(+10) efmsw(+10) y(+10) <74>(+10) OS(+10)
 +:  ζαμβρι a2(+10) A(+10) dp*qtz(+10) efmsw(+10) y(+10) <242>(+9) OS(+10)
 :+  ζαμβνι <74>(+10)
 :+  αμβρι p\a?/(+10)
 :+  Amri OA(+9)
 +  καὶ  a2(+10) boc2e2 A(+10) dpqtz(+10) efmsw(+10) (246) y(+10) <74>(+10)<242>(+9) OA(+9) OS(+10) OE OL\bv/  {hab και 10 - εκεινω OL\v/}
 +:  ἡττήθη a2(+10) A(+10) dpqtz(+10) efmsw(+10) y(+10) <74>(+10)<242>(+9) OA(+9) OS(+10)                                                                      
 :+  pars OL\b/
ὁ]  > h(+6)<71>(+6)
λαὸς]  > h(+6)<71>(+6)
 :  populus OE OL\v/
 :  populi OL\b/
ὁ]  > h(+6)<71>(+6)
 :  qui OE OL\v/
 :  quae OL\b/
 +  secuti OE
ὢν]  > h(+6)<71>(+6)
 :  sunt OE
 :  erat OL\bv/
ὀπίσω]  > h(+6)<71>(+6) OE
 :  cum OL\bv/
Αμβρι (246) <123> OL\b/]  > B(+6)(+h(+6)<71>(+6)
 :  Amri OL\v/
 :  ζαμβρι b x gjnuv y
 :  ζαμρι N
 :  Zenbari OE
 +<  υπερ <71>
 +<  ου <71>
ὑπερεκράτησεν b x Ngjnuv(246) y <123>]  > B(+6)
 :  υπερεκρανωτησε b
 :  εκρατησε <71>
 :  praevaluerunt OE
 :  prevaluit OL\b/
 :  obtinuit OL\v/
 +  super OE
τὸν b x Ngjnuv(246) y]  > B(+6)
 :  του <123>
λαὸν b x Ngjnuv(246) y]  > B(+6)
 :  λαου <123>
 :  populum OE OL\v/
 :  partem OL\b/
τὸν b x Ngjnuv(246) y]  > B(+6)
 :  του <123>
 :  qui OL\v/
 +  erat OL\v/
ὀπίσω]  > B(+6)
 :  cum OL\bv/
 :  secuti OE
 +  sunt OE
Θαμνι A]
 :  θαμνει B
 :  θαμνη N\a?/
 :  θαμεννει b
 :  θαβεννει c2e2
 :  θαβεμνη (246)
 :  θαμβενει o*
 :  θαμβεννει o\a/
 :  Thamni OE OL\b/
 :  Thamenni OL\v/
 :  ζαμβρι <236>
υἱοῦ]  > A(+5)
 :  υιω v
 :  filio OL\v/
 :  filium OE
Γωναθ]  > A(+5)
 :  γοναθ N\a?/dep
 :  γωνωθ oc2e2
 :  γονωθ (246)
 :  γωθ b
 :  ιωναθ a2
 :  Gonath OL\v/
 :  Gothan OE
,]
καὶ]  > A(+5)a2(+12)
ἀπέθανεν]  > A(+5)a2(+12)
Θαμνι]  > A(+5)a2(+12)
 :  θαμνει B
 :  θαμνη N\a?/
 :  θαμεννει b
 :  θαβεννει c2e2
 :  thebenni OL\v/
 :  θαβεμνη (246)
 :  θαμβεννει o
καὶ]  > a2(+12)  {sub -.- OS}
 +  ὁ A(~)
Ιωραμ]  > a2(+12)  {sub -.- OS}
 :  ιωραβ <74>
 :  ιωραν m
 :  ιοραν <71>
ὁ]  > a2(+12)A(~)  {sub -.- OS}
ἀδελφὸς]  > a2(+12)  {sub -.- OS}
αὐτοῦ]  > a2(+12)  {sub -.- OS}
ἐν]  > a2(+12)dpqtz efmsw  {sub -.- OS}
τῷ]  > a2(+12)  {sub -.- OS}
καιρῷ]  > a2(+12)  {sub -.- OS}
ἐκείνῳ]  > a2(+12)  {sub -.- OS}
,]
καὶ]
ἐβασίλευσεν]
Αμβρι boc2e2 p\a?/ OL]
 :  ζαμβρει B
 :  ζαμβρι A
 :  ζαμρι N
 :   αμβρη (246)
 :  Amri OA
μετὰ]  {-.- OS}
 +<  τον boc2e2
Θαμνι A]  {-.- OS}
 :  θαμνει B
 :  θαβεμνη (246)
 :  θαμεννει bo
 :  θαβεννει c2e2
.]  

~x16y23  Ba2 boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y OA OE OL\b/ OS
ἐν]
τῷ]
ἔτει]  > boc2e2(~) d(~) v(246)(~) OE(~) OL(~)
τῷ]  > boc2e2 d v(246) OE OL
τριακοστῷ]
 :  τριακοσιοστω <74>  
 :  λ' d
 :  εικοστω x N*v y
 +:  ετει d(~)
 :+  ετι v(~)
καὶ]  > N\a?/p OL Jos
πρώτῳ]  > Jos
 :  εβδομω N*vxy
 +  ἔτει A boc2e2(~)(246)(~) OE(~) OL(~) OS(sub ^)
τοῦ]  > f
 :  τω Α
 :  της (246)
 :  του x
 +:  βασιλειας (246)
 :+  βασιλεια x
 +  Ασα Ax(~) boc2e2(~) (246)(~) OA(~) OS(~)
βασιλέως]
 :  regni OE
Ασα]  > Ax(~) boc2e2(~) (246)(~) OA(~) OS(~)
 +  βασιλεως y
 +  ιουδα Ax boc2e2 (246) y OA OS
 +<  και j 
βασιλεύει]  > (246)
 :  regnavit OL
Αμβρι]  > (246)
 :  ζαμβρει B
 :  ζαμβρι A
 :  ζαμρι N
 :  αμβρι boc2e2 p\a?/ OL
 :  Amri OA
ἐπὶ]
Ισραηλ]
 :  ετη da2 OA
δώδεκα]
 :  εξ (246)
ἔτη]  > A da2(~) OA(~)
.]
 +<  και b OE OL
 +  sex OE(~)(+3)
 +  annos OE(~)(+3)
 +  regnavit OE(~)(+3)
ἐν]  > gv(+5)
 +<  τη boc2e2 (246)
Θερσα]  > gv(+5)
 :  θαρσα N
 :  Thersa OE
 :  Therse OL
βασιλεύει]  > gv(+5) (246) OE(~)(+3)
 :  regnavit OL
ἓξ]  > gv(+5) (246) OE(~)(+3)
ἔτη]  > gv(+5) (246) OE(~)(+3)
·]  
~x16y24  Ba2 boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y OA OE OL\b/ OS
καὶ]
 +  Ambri OL(~)
ἐκτήσατο]
 :  εκτισατο N*bm
 :  εκτησαντο g*
 :  acquisivit OL
Αμβρι boc2e2 p\a?/ ]  > <44> OL(~)  {sub -.- OS}
 :  ζαμβρει B\
 :  ζαμβρι A
 :  ζαμβρη Thdt
 :  ζαμρι N
 :  αμβρη (246)
 :  Amri OA
τὸ]  
ὄρος]
τὸ]  > <44>
 :  των Thdt
Σεμερων]
 :  σεμερον egz
 :  σεμηρον <44>
 :  σομορων b'c2e2 (246)
 :  σωμορων b
 :  σομορον o OA-ed
 :  σεμετρων x
 :  σομογοον <236>
 :  Someron OL
 :  εμερων A OS
 :  σαμαρειας j
 +  σομορων j
παρὰ…]
Σεμηρ BAmw ON]
 :  παρεσεμμηρ g  {OA???}
 :  σεμιρ fxya2
 :  σεμμιρ d
 :  Somer OL
 :  σεβηρ e
 :  σεμμηρ boc2e2 pqtz s Nghjnuv(246) Thdt
τοῦ]  {sub -.- OS}
κυρίου]  {sub -.- OS}
τοῦ]  {sub -.- OS}
 :  in OL
ὄρους]  {sub -.- OS}
 :  monte OL
 +  σαεμηρων v
 +  και v*
 +  εποιησεν v*
 +:<  εν BA
 :+<  pro OL
δύο]
ταλάντων]
 :  ταλαντα v
 :  talenta OL
ἀργυρίου]
καὶ]
ᾠκοδόμησεν]
 :  ᾠκοδόμησαν a2e2
τὸ]  > e*(uid)s(+10)
ὄρος]  > e*(uid)s(+10)
 +  οπερ (246)(+3)
 +  εκληθη (246)(+3)
 +  σαμειρεια (246)(+3)
καὶ]  > e*(uid)s(+10)
ἐπεκάλεσεν boc2e2 A dpqtz e\a?/fmw Nghjnuv(246) y Thdt]  > e*(uid)s(+10)
 :  επεκαλεσαν B
 :  επεκαλεσαντο a2
 :  επεκαλεσατο x
 :  vocavit OA OL OS
τὸ]  > e*(uid)s(+10)<74>
ὄνομα]  > e*(uid)s(+10)
 :  civitatis OL
τοῦ]  > e*(uid)s(+10)
ὄρους]  > e*(uid)s(+10)
,]
οὗ]  > e*(uid)s(+10)u
 :  ο vc2
 :  quae OL
ᾠκοδόμεσεν a2 boc2e2 Ax dpqtz e\a?/fmw Nghjnv y OA OE OS Thdt]  > e*(uid)s(+10)u  {non liquet (246)}
 :  ωκοδομησαν B
 :  aedificavit OL
,]
ἐπὶ]
τῷ]
ὀνόματι]
Σεμηρ Amw]
 :  σαμηρ Ba2
 :  σεμιρ fxy
 :  Semor OL
 :  σομορ b\b/(uid)
 :  σομμηρ b'b*
 :  σεβηρ e
 :  ??? OA
 :  εμμηρ Nu
 :  σεμμηρ oc2e2  dpqtz s ghjnv(246)  Thdt
τοῦ]
κυρίου]
τοῦ]
ὄρους]
Σαεμηρων]  > (246)
 :  σαμηρων g
 :  Samiron OA
 :  σεμηρων dpqtz(txt) msw h\b/ On
 :  σαεμμηρων Nu
 :  σεμμηρων n
 :  σομηρων A OL
 :  σεμερων f
 :  σομορων c2e2 Thdt
 :  σεμορρων b'
 :  σομορρων bo
 :  σεβηρων e
 :  αεμηρων a2
.]  
~x16y25  Ba2 boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y OA OE OL\b(v)/ OS
καὶ]
ἐποίησεν]
Αμβρι bc2e2 p\a?/ OL]
 :  ζαμβρει B
 :  ζαμβρι A
 :  ζαμβρη g
 :  ζαμρι N
 :  αμβρη (246)
 :  Amri OA
τὸ]
πονηρὸν]
 :  maligna OL
ἐνώπιον]
κυρίου]
καὶ boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y OA OE OL OS Luc]  > Ba2
ἐπονηρεύσατο]  {hab ἐπονηρεύσατο ὑπὲρ πάντας OL\v/}
ὑπὲρ]
πάντας]
τοὺς]
γενομένους]
 :  γεναμενους g
 :  γεγενημενους v
ἔμπροσθεν]
αὐτοῦ]
·] 
~x16y26  Ba2 boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y OA OE OL\b/ OS
καὶ]
ἐπορεύθη]
 :  επορνηρευθη e
ἐν]
πάσῃ]  > N<71> OE
 +:  τη A
 :+  ταις N
ὁδῷ]
 :  οδοις N
Ιεροβοαμ]
 :  ηεροβοαμ v
 :  ιεροβααμ Nu
 :  ιερωβααμ h*(uid)
υἱοῦ]  > <71>
Ναβατ]  > <71>
καὶ]  > fa2 OL(uid) Luc
ἐν]
 +<  πασαις f
ταῖς]
ἁμαρτίαις]
αὐτοῦ]  > dp
 :  αις c2(sub^)
 +  εποιησεν c2(sub^)
,]
 +<  εν bc2e2
αἷς]
 :  qui OL
ἐξήμαρτεν]
 :  peccaverat OL
 +  coram OL
 +  D(o)m(in)o OL
 +  fecit OL
τὸν]  > OL
Ισραηλ]
 :  Irael OL
 +  peccare OL
τοῦ]  > OL(+6)
παροργίσαι]  > OL(+6)
τὸν b Ax dqtz efmsw Nghuv(246) y <71> OA OS]  > Ba2(+4) c2e2(+4)o p jn OE(+4) OL(+6) opjn
κύριον bo Ax dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y <71> OA OS]  > Ba2(+4) c2e2(+4) OE(+4) OL(+6)
 +<  τον dp <71>
θεὸν bo Ax dpqtz efmsw Nghjnu(246) y <71> OA OS]  > Ba2(+4) c2e2(+4) OE(+4) OL(+6) v
 +<  του uv
Ισραηλ bo Ax dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y OA OS]  > Ba2(+4) c2e2(+4) OE(+4) OL(+6) <71>
ἐν]
 :  in OL
 +<  πασοις v
τοῖς]
 :  ταις j*
ματαίοις]
 :  αμαρτιαις j*
 :  vanitate OL
αὐτῶν]
 :  αυτου bc2e2 g(246)
 :  sua OL
.] 
~x16y27  Ba2 boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y OA OE OL\b/ OS
καὶ]
τὰ]
λοιπὰ]
τῶν]  > OL
λόγων]  > OL
Αμβρι bc2e2 p\a?/ OL]
 :  ζαμβρει B
 :  ζαμβρι A
 :  ζαμρι N
 :  αμβρη (246)
 :  Amri OA
καὶ]  > p(+4)  {sub ~ OS}
πάντα]  > p(+4)  {sub ~ OS}
,]
ἃ]  > p(+4)
 :  οσα bc2e2
ἐποίησεν]  > p(+4)
,]
καὶ]
 +<  πασα dpqtz efmsw OE
ἡ]
 :  αι A bc2e2 (246) OL
δυναστεία]
 :  δυναστειαι bc2e2 (246) OL
 :  δυναστιαι A
αὐτοῦ]
 +  ην Axy OA OS(pr ^ α')
 +  εποιησεν Axy OA OS
,]
οὐκ]
 :  ουχ B*
 :  ουχι Av OL
ἰδοὺ]  > Av OL
ταῦτα]  > OA OL
 :  παντα g
 +  sunt OL
γεγραμμένα]
 :  γεγραπται bc2e2
 :  scripta OA OL
 +  sunt OA
ἐν]
 :  επι a2 boc2e2 x n y
βιβλίῳ]
 :  βιβλω q(246)
 :  βιβλιου a2 boc2e2 x y
λόγων]
τῶν]
ἡμερῶν]  {bis scr q}
τῶν a2 boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghnuv(246) y]  > Bj
βασιλέων]
Ισραηλ]  > j(txt)
 :  ζαμβρι a2
;]  
~x16y28 Ba2 boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y OA OE OL\b/ OS
καὶ]
ἐκοιμήθη]
Αμβρι bc2e2 p\a?/ OL]  > <44>
 :  ζαμβρει B
 :  ζαμβρι A
 :  ζαμρι N
 :  σαμβρι h*
 :   αμβρη (246)
 :  Amri OA
μετὰ]
τῶν]
πατέρων]
αὐτοῦ]
καὶ]
θάπτεται]
 :  sepultus OL
 +  est OL
ἐν]
Σαμαρείᾳ]
 :  σαμαρια A
,]
καὶ]
βασιλεύει]
 :  εβασιλευσεν A bc2e2 OA-ed OL
Αχααβ]
 :  Acab OL
 +  ο dpqt efmsw
υἱὸς]
αὐτοῦ]
ἀντ’]
αὐτοῦ]
 +  ο Nxy(+24)<71>(+16)
 +  δε Nxy(+24)<71>(+16)
 +  αχααβ Nxy(+24)<71>(+16)
 +  υιος Nxy(+24)<71>(+16)
 +:  ζαμβρι xy(+24)<71>(+16)
 :+  ζαμρι N(+24)
 +  εβασιλευσεν Nxy(+24)<71>(+16)
 +  επι Nxy(+24)<71>(+16)
 +  ι(σρα)ηλ Nxy(+24)<71>(+16)
 +  εν Nxy(+24)<71>(+16)
 +  ετει Nxy(+24)<71>(+16)
 +  τριακοστω Nxy(+24)<71>(+16)
 +  και Nxy(+24)
 +  ογδοω Nxy(+24)<71>(+16)
 +  του Nxy(+24)<71>(+16)
 +  ασα Nxy(+24)<71>(+16)
 +  βασιλεως Nxy(+24)<71>(+16)
 +  ιουδα Nxy(+24)<71>(+16)
 +:  βασιλευει xy(+24)
 :+  βασιλευσας N(+24)
 +  δε Nxy(+24)
 +  αχααβ Nxy(+24)
 +  υιος Nxy(+24)
 +:  ζαμβρι xy(+24)
 :+  ζαμρι N(+24)
 +  επι Nxy(+24)
 +  ι(σρα)ηλ  Nxy(+24)
.]
 +  απο j(+18)
 +  των j(+18)
 +  κατα j(+18)
 +  τον j(+18)
 +  ζαμβρι j(+18)
 +  τα j(+18)
 +  περι j(+18)
 +  ιωσαφατ j(+18)
 +  ου j(+18)
 +  κειται j(+18)
 +  εν j(+18)
 +  τω j(+18)
 +  εξαπλω j(+18)
 +  αλλ j(+18)
 +  ευθυς j(+18)
 +  τα j(+18)
 +  περι j(+18)
 +  αχααβ j(+18)  { A OA OS omit 28a-h} ~x16y28a  Ba2 boc2e2 x dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y OE OL\b/ {om 28a-h A OA OS}
Καὶ]
ἐν]
τῷ]
 +<  ια' d(~)
ἐνιαυτῷ]
 :  ενιαυτου v
τῷ]  > d
ἑνδεκάτῳ]  > d(~)
 :  δωδεκατω c2
 :  δεκατω (246) OE
 :  τεταρτω Ngxy
 :  τεταρτου v
 +  ετει Ba2 o
 +<  της (246)
 +<  βασιλειας (246)
τοῦ]  > bv
 +  αχααβ Ngvxy
 +  υιου Ngvxy
Αμβρι bc2e2 p\a?/ OL]
 :  ζαμβρει B
 :  ζαμρι N
 :  αμβρη (246)
βασιλεύει]
 :  regnavit OL
Ιωσαφατ a2 boc2e2 x dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y OL]
 :  ιωσαφαθ B
 :  ιοσαφατ <242>
 :  Iosafet OE
 +<  ο d
υἱὸς]
Ασα]
 :  Asaf OL
 +  επι bc2e2 g(246)
 +:  ιουδαν bc2e2 (246)
 :+  ιουδα g
 +  βασιλευει Ba2
 +  υιος bc2e2 g(246)
ἐτῶν]  > bc2e2(~) (246)(~) OL(+3)(~)
τριάκοντα…]  > dgjv OL(+3)
καὶ…]  > dgjv OL(+3)
πέντε]
 :  λε' dgjv
 :  XXXV OL
 +:  ἐτῶν bc2e2(~)o (246)(~)
 :+  annis OL
 +  ιωσαφατ bc2e2 (246)
ἐν]  > OL(+8)
τῇ]  > OL(+8)
 :  τω boc2e2 g(246) OE
βασιλείᾳ]  > OL(+8)
 :  βασιλευσειν boc2e2 g(246) OE
αὐτοῦ]  > OL(+8)
 :  αυτον boc2e2 g(246) OE
,]
καὶ]  > a2(+7) OL(+8)
 +  ἐν d(~)(+3)
 +  Ι(ερουσα)λημ d(~)(+3)
 +  ἐβασίλευσεν d(~)(+3)
 +  ἔτη d(+4)
εἴκοσι…]  > a2(+7) OL(+8)d
 +<  και boc2e2 x pqtz efmsw Nhnu(246) y OE
πέντε]  > a2(+7) OL(+8)
 :  κε' d
ἔτη]  > a2(+7)d(~)(+4)e OL(+8)
ἐβασίλευσεν boc2e2 x pqtz efmsw Nghjnuv(246) y OL]  > a2(+7)d(~)(+4)
 :  βασιλευει B
ἐν]  > a2(+7)d(~)(+4)
Ιερουσαλημ]  > a2(+7)d(~)(+4)
,]
καὶ]
ὄνομα]
τῆς]
μητρὸς]
αὐτοῦ]
Γαζουβα boc2e2 x dptz efmsw Nghjnuv(246) y]
 :  γαβουζα B q OE
 :  ταβουθα a2
 :  γαεζουβα <71>
 :  Gasiba OL
θυγάτηρ]
Σελεϊ o Ngh\b?/nuv(246)]
 :  σελεει Ba2 bc2e2
 :  σελη h*
 :  σελι x dpqtz efmsw j y
 :  Sellaei OL
 :  εθι <71>
.] 
~x16y28b  Ba2 boc2e2 x dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y OE OL\b/ {om 28a-h A OA OS}
καὶ]
ἐπορεύθη]
 +  ιωσαφατ bc2e2 g(246)
ἐν]
τῇ]  > u
ὁδῷ]
Ασα]
 :  Asaf OL
 :  Asab Luc
τοῦ]
πατρὸς]
αὐτοῦ]
καὶ]  > c2e2
οὐκ]
ἐξέκλινεν]
 :  εξεκλεινεν B*
ἀπ’]
αὐτῆς]
 :  αυτου <64>
τοῦ]  > N
 :  το v
ποιεῖν]  > N
 :  ποιησαι o
τὸ]
εὐθὲς]
ἐνώπιον]
 +<  του j
κυρίου]
·]
πλὴν]
 :  παντα be2
 :  sed Luc
 :  et OL
 +  ab Luc
τῶν]  > e2
 :  τα bc2 (246)
ὑψηλῶν]
 :  υψηλα bc2e2 (246)
 :  escelsis OL Luc
οὐκ]
 :  non OL Luc
ἐξῆραν B o hn(246)]
 :  εξηρεν a2 bc2e2 x dpqtz efmsw Ngjuv y OE
 :  abstinuerunt Luc
 :  discessit OL
 +  ιωσαφατ bc2e2
,]
 +  et OE
ἔθυον]
 :  sacrificabant OE
 +  et OE(+4)
 +  suffiebant OE(+4)
 +  sibi OE(+4)
 +  populus OE(+4)
ἐν]
 :  in OE
τοῖς]  > OE
ὑψηλοῖς]
 :  montibus OE
καὶ]  > OE
ἐθυμίων]  > OE
.]  
~x16y28c  Ba2 boc2e2 x dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y OE OL\b/ {om 28a-h A OA OS}
καὶ]
ἃ]  > a2 bc2e2 g OL
 :  ασα t
συνέθετο]
Ιωσαφατ a2(uid) boc2e2 x dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y OE OL]  {ατ ex corr N}
 :  ιωσαφαθ B
 :  Iosafet OE
 :  ιωασαφατ o
 :  ιωσαφ z
 +  μετα oc2e2 x dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y OE OL
 +:<  του dc2e2
 :+<  αχααβ g
 +:  βασιλεως oc2e2 x dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y OE OL
 :+  βασιλεων u
 +  ι(σρα)ηλ oc2e2 x dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y OE OL
,]
 +:  και c2e2(+6)
 :+  et OL(+4)
 +  τα c2e2(+6)
 +:  λοιπα c2e2(+6)
 :+  omnia OL(+4)
 +  των c2e2(+6)
 +:  λογων c2e2(+6)
 :+  verborum OL(+4)
 +:  ιωσαφατ c2e2(+6)
 :+  Iosafat OL(+4)
καὶ]
πᾶσα]
 :  omnes OL
ἡ a2 boc2e2 x dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y OE(uid)]
δυναστεία B]
 :  virtutes OL
 +:  αυτου bc2e2 x dpqtz efmsw Nghnuv(246) y OE(uid)
 :+  eius OL
,]
ἣν]
 :  quas OL
 +<  και e
ἐποίησεν]
,]
καὶ]
 +<  πολεμους bc2e2 g
οὓς]
 :  ουκ <74>
ἐπολέμησεν]
,]
οὐκ]
 :  ουχ B*
ἰδοὺ]  > OL
ταῦτα]  > OL
 +  sunt OL
γεγραμμένα]
 :  γεγραπται bc2e2
 :  scripta OL
ἐν]
 :  επι boc2e2
βιβλίῳ]
 :  βιβλω q(246)
 :  βιβλιου boc2e2
λόγων]
τῶν]
ἡμερῶν]
τῶν]
 :  τοις o
βασιλέων]
 :  βασιλευσιν o
Ιουδα]
;]
~x16y28d  B(a2) boc2e2 x dpqtz efmsw Nghjnu(246) y OE OL\b/ {om totum comma v}  {om 28a-h A OA OS}
καὶ]
τὰ]  > x(+13)
λοιπὰ]  > x(+13)
 +<  των b
 +<  λογων bh
τῶν]  > x(+13)h OL
συμπλοκῶν]  > x(+13)h  {a2 ends}
 :  ουμηλοκων e2
 :  actus OL
,]
ἃς B]  > x(+13)
 :  α boc2e2 dpqtz efmsw Nghjnu(246) y
 :  quae OL
ἐπέθεντο B]  > x(+13)
 :  ην boc2e2 dpqtz efmsw Nghjnu(246) y
 :  permanserant OL
ἐν]  > x(+13)
ταῖς]  > x(+13)
ἡμέραις]  > x(+13)
Ασα]  > x(+13) OE
 :  Asaf OL
 :  αυτα f
τοῦ]  > x(+13)
 +  βασιλεως (246)
πατρὸς]  > x(+13)
αὐτοῦ]  > x(+13)
 +  αις bc2e2 g(246)
 +:  επεθεντο bc2 g(246)
 :+  επεθετο e2*
,]
ἐξῆρεν]
 :  abierat OL
ἀπὸ]
τῆς]
γῆς]
.]~x16y28e  B boc2e2 x dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y OE OL\b/ {om 28a-h A OA OS}
καὶ]
βασιλεὺς]
οὐκ]
ἦν]
ἐν]
 +<  τη bc2e2 (246)
Συρίᾳ]
 :  σηριαν x
νασιβ]  {Rahlfs ends 28e here}
 :  νασειβ B
 :  nasibus OL
 :  νασηβ p f v(246) y
 :  νασειμ h*n
 :  ανασηβ <71>
 :  ασημ x
.] 
~x16y28f  B boc2e2 x dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y OE OL\b/ {om 28a-h A OA OS}
καὶ B\ab/(suprascr) boc2e2 x dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y OL OE]  > B*
 +  fecit OE(~)
 +  Iosafet OE(~)
ὁ]
βασιλεὺς]
 :  rex OE
Ιωσαφατ boc2e2 x dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y OL]  > B* OE(~)  {B-McL ends 28e here}
 :  ιωσαφαθ B\ab/(mg)
ἐποίησεν]  > OE(~)
 :  εποιησε (246)
ναῦν]  > e2
 :  ναυ v(246)
 +:  πορεύεσθαι boc2(~)
 :+  συμπορευεσθαι e2
εἰς]
 :  in OL
Θαρσις]
 :  Tharsem OL
πορεύεσθαι]  > boc2(~)
εἰς]  > o
 :  εν b'
Σωφιρ Ra]
 :  σωφειρ B
 :  Safer OE
 :  σωφειρα oc2e2 z\a?/ j y
 :  σοφειρα hx(uid)
 :  σοφηρα d f gv
 :  σωφηρα b pqtz* emsw nu(246)
 :  Sosora OL
 :  αφιρα Ν
 +:  πορευεσθαι B
 :+  reportare OE
ἐπὶ]  > OE
 :  υπερ o
τὸ]  > boc2e2 (246) OE
χρυσίον]
·]
καὶ]
οὐκ]
ἐπορεύθη]
 :  invenit OL
,]
ὅτι]
 :  αλλ d
 :  αλλα <44>
 :  επει (246)
 :  και pqtz s Nhjuv
συνετρίβη]
 :  συνετρειβη B*
 :  εσυνετριβη d
 :  contracta OL
 +  est OL
ἡ]  > d
ναῦς]  > d
ἐν]
Γασιωνγαβερ]
 :  γαισιων… bc2e2\a/
 :  γαισηων… e2*
 :  γεσιων… b'o (246)
 :  Aesion… OL
 +:  γαβειρ v OE
 :+  γαμβρε e2
 .]  
~x16y28g  B boc2e2 x dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y OE OL\b/ {om 28a-h A OA OS}
τότε]
εἶπεν]
 +<  αχααβ g(246)
ὁ N boc2e2 x dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y]  > B
βασιλεὺς]
Ισραηλ]  > e2(~)
 +  Ιωσαφατ e2(~)
πρὸς]
 +  Ισραηλ e2(~)
Ιωσαφατ boc2 x dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y OL]  > e2(~)
 :  ιωσαφαθ B
 :  Iosafet OE
Ἐξαποστελῶ]
 :  εξαποστειλω v(246)
τοὺς]
παῖδάς]
σου B* d OE]
 :  μου B\ab/(μ suprascr) boc2e2 x pqtz efmsw Nghjnuv(246) y OL
καὶ B OE]
 :  μετα boc2e2 x dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y OL
τὰ B OE]
 :  των boc2e2 x dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y OL
παιδάριά B OE]
 :  παιδων boc2e2 x dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y OL
μου B* d OE]
 :  σου B\ab/(σ suprascr) boc2e2 x pqtz efmsw Nghjnuv(246) y OL  
ἐν]
τῇ]
νηί]  {OL\b/ ends}
·]
καὶ]
οὐκ]
ἐβούλετο B boc2e2 j]
 :  ηβουληθη x dpqtz efmsw Nghnuv(246) y OE
Ιωσαφατ boc2e2 x dpqt efmsw Nghjnuv(246) y]
 :  ιωσαφαθ B
 :  ιωσαφ z
.] 
~x16y28h  B boc2e2 x dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y OE OL\b/ {om 28a-h A OA OS}
καὶ]  > g*h(+3)
ἐκοιμήθη]  > g*h(+3)
Ιωσαφατ boc2e2 x dpqt efmsw Ng\b/hjnuv(246) y]  > g*h(+3)
 :  ιωσαφαθ B
 :  ιωοαφ z
 :  Iosafet OE
μετὰ]
τῶν]
πατέρων]
αὐτοῦ]
καὶ boc2e2 dpqtz fmsw hjnu(246) y]  > B(+6) x(+6) e(+6) Ngv(+6) y(+6) OE(+6)
θάπτεται boc2e2 dpqtz fmsw hjnu(246) y]  > B(+6) x(+6) e(+6) Ngv(+6) y(+6) OE(+6)
μετὰ boc2e2 dpqtz fmsw hjnu y]  > B(+6) x(+6) e(+6) Ngv(+6)(246)(+4) y(+6) OE(+6)
τῶν boc2e2 dpqtz fmsw hjnu y]  > B(+6) x(+6) e(+6) Ngv(+6)(246)(+4) y(+6) OE(+6)
π(ατέ)ρων boc2e2 dpqtz fmsw hjnu y]  > B(+6) x(+6) e(+6) Ngv(+6)(246)(+4) y(+6) OE(+6)
αὐτοῦ boc2e2 dpqtz fmsw hjnu y]  > B(+6) x(+6) e(+6) Ngv(+6)(246)(+4) y(+6) OE(+6)
ἐν]  
πόλει]  
Δαυιδ] 
 +  του (246)(+3)
 +  π(ατ)ρος (246)(+3)
 +  αυτου (246)(+3)
,]
καὶ]
ἐβασίλευσεν]
Ιωραμ]
 +<  ο oc2e2
υἱὸς]
αὐτοῦ]
ἀντ’]
αὐτοῦ]
.]
~x16y29  B boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y OA OE OS
 +<  et OE
Ἐν]  > A(+5) OA(+5) OS(+5)
ἔτει]  > A(+5) OA(+5) OS(+5)
δευτέρῳ]  > A(+5) OA(+5) OS(+5)
 :  ρω g*
 :  ιβ' <242>
 :  τριακοστω Nxy
 +  και Nxy
 +  ογδοω Nxy
τῷ Bn]  > boc2e2 A(+5) OA(+5) OS(+5)
 :  του x dpqtz efmsw Nghjuv(246) y OE
 :  της (246) OE
 +  βασιλειας (246) OE
Ιωσαφατ boc2e2 dpqtz efmsw ghjnu(246)]  > v A(+5) OA(+5) OS(+5)
 :  ιωσαφαθ B
 :  Iosafet OE
 :  ασα Nxy
 +  βασιλεως boc2e2 x dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y OE
 +  ιουδα boc2e2 x dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y OE
βασιλεύει B boc2e2]  > A(+5)x dpqtz efmsw Nghjnuv y OA(+5) OS(+5)
 :  εβασιλευσεν (246)
 +<  ο A OA OS
 +<  δε A OA OS
 +<  ιως B
Αχααβ]
υἱὸς]
Αμβρι bc2e2 p\a?/]  {sup ras e}
 :  ζαμβρει B
 :  ζαμβρι A
 :  αμβρη (246)
 :  Amri OA
 :  αβρει o
·]
 +<  και boc2e2
ἐβασίλευσεν]  > e*(+12)<236.242>(+10)(246) OE
 +  αντ v
 +  αυτου v
ἐπὶ]  > e*(+12)<236.242>(+10)<71>
Ισραηλ]  > e*(+12)<236.242>(+10)<71>
 +  εν A(+16) OA(+15) OS(sub ^)(+15)
 +  ετει A(+16) OA(+15) OS(sub ^)(+15)
 +  τριακοστω A(+16) OA(+15) OS(sub ^)(+15)
 +  και A(+16) OA(+15) OS(sub ^)(+15)
 +  ογδοω A(+16) OA(+15) OS(sub ^)(+15)
 +  του A(+16) OA(+15) OS(sub ^)(+15)
 +  ασα A(+16) OA(+15) OS(sub ^)(+15)
 +  βασιλεως A(+16) OA(+15) OS(sub ^)(+15)
 +  ιουδα A(+16) OA(+15)(+ ^) OS(sub ^)(+15)
 +:  βασιλευσας A(+16) OA(+15) OS(sub ^)(+15)
 :+  regnavit OA(+15)
 +  δε A(+16)
 +  αχααβ A(+16) OA(+15) OS(sub ^)(+15)
 +  υιος A(+16) OA(+15) OS(sub ^)(+15)
 +  ζαμβρι A(+16) OS(sub ^)(+15)
 :+  Amri OA(+15)
 +  επι A(+16) OA(+15) OS(sub ^)(+15)
 +  ισ(ραη)λ A(+16) OA(+15) OS(sub ^)(+15)
ἐν]  > e*(+12)<236.242>(+10)
Σαμαρείᾳ]  > e*(+12)<236.242>(+10)
 :  σαμαρια A
 +:  ἔτη (246)(~) OA(~)
 :+  annis Anon\1/(~)
εἴκοσι…]  > e*(+12)<236.242>(+10)dgj
 :  XX Anon\1/
καὶ…]  > e*(+12)<236.242>(+10)A dgj Anon\1/
δύο]  > e*(+12)<236.242>(+10)
 :  κβ' d gj(246)
 :  unu Anon\1/
ἔτη]  > e*(+12)<236.242>(+10)(246)(~) OA(~) Anon\1/(~)
.]
~x16y30  B boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y OA OE OS
καὶ]  > e*(+12)<236.242>(+10)
ἐποίησεν]  > e*(+12)
 :  εποιει dp
Αχααβ]  > e*(+12)<44.242>
 +  υιος A d(+9)p*qtz e\a?/fmsw ghjnuv OA OS
 +:  ζαμβρι A d(+9)p*qtz e\a?/fmsw ghjnuv OA OS
 :+  αμβρι p\a?/
 :+  Amri OA
 +  εβασιλευσεν d(+9)
 +  επι d(+9)
 +  ι(σρα)ηλ d(+9)
 +  εν d(+9)
 +  σαμαρεια d(+9)
 +  και d(+9)
 +  εποιει d(+9)
τὸ]
πονηρὸν]
ἐνώπιον]
κυρίου]
,]
 +<  και boc2e2 x efmw u(246) y OE Luc
ἐπονηρεύσατο]  > A OA OS
ὑπὲρ]
πάντας]
τοὺς]  {bis scr e2}
 +  γενομενους boc2e2 (246)
ἔμπροσθεν]
αὐτοῦ]
·]  ~x16y31  B Z2boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y OA OE (OL\v/) OS
καὶ]
οὐκ]
ἦν]
αὐτῷ]
ἱκανὸν]
 :  καινον o*(uid)
τοῦ]  > A
πορεύεσθαι]
 :  πονηρευεσθαι v
 :  πορευθηναι boc2e2
ἐν]
 :  επι b
ταῖς]
ἁμαρτίαις]
 +<  του g
Ιεροβοαμ]
 :  ιεροβααμ Nh*u
υἱοῦ]  > <71>
Ναβατ]  > <71>
,]
 +<  sed Luc
καὶ]
ἔλαβεν]
 +<  την g
γυναῖκα]
τὴν]
Ιεζαβελ]
 :  ιεζραβελ s
 +<  την boc2e2 (246)
θυγατέρα]
Ιεθεβααλ]  > g
 :  ιεθεβαλ Z2
 :  ιεθβααλ boe2 h\b/
 :  ιεθβαλα c2
 :  ειθεβααλ v
 :  ειθβααλ Nh*n
 :  εθβααλ (246)
 :  ethbaal OL\v/
 :  ιθμααλ xy
 :  ιεθααλ u
 :  ιαβααλ A
 :  Iobal OA
 :  Ela Anon\1/
βασιλέως]
 :  βασιλευς A
Σιδωνίων]
 :  σειδωνιων B*
 :  σιδονιων gxy
καὶ]
ἐπορεύθη]
 +  αχααβ boc2e2 (246)
καὶ]
ἐδούλευσεν]
τῷ]
 :  τον e*(uid)g
Βααλ]
καὶ]
προσεκύνησεν]
αὐτῷ]
.] 
~x16y32  B Z2boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y OA OE OS
 +  και <242>
 +  εθυσε <242>
καὶ]
ἔστησεν]
θυσιαστήριον]
τῷ]
Βααλ]
ἐν…]  > A
οἴκῳ]
 :  ενωπιον A
τῶν]  > g
προσοχθισμάτων]
 :  abominationis OS
αὐτοῦ]
,]
ὃν]
 :  ων bo Ax fmw N(246) y
 :  ω u
ᾠκοδόμησεν]
ἐν]
Σαμαρείᾳ]
,]
~x16y33  B (Z2)boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y OA OE OS
καὶ]
ἐποίησεν]
Αχααβ]
 +<  υψηλον (246)
 +<  το boc2e2 (246)
ἄλσος]
,]
καὶ]  > c2\a?/(+3) Luc(+3)
προσέθηκεν]  > c2\a?/(+3) Luc(+3)
 :  επλεονασεν boc2*(uid)e2
Αχααβ]  > c2\a?/(+3)d Luc(+3)
τοῦ]
ποιῆσαι]
 +< τα p
παροργίσματα]  > A Nv OA OS
τοῦ]  > <64.71>
 :  το v
 :  και c2\a?/
 :  ut Luc
παροργίσαι]  {Z2 ends}
 :  exacerbaret Luc
 +  τον xy(+6) A(+4) pqt(+4) efmsw(+4) Njv(+4) OA(+4) OS(+4)
 +  κ(υριο)ν g(+5)h(+6)xy(+6)(246)(+6)c2\a?/ A(+4) pqt(+4) efmsw(+4) Njv(+4) OA(+4) OS(+4)
 +  τον h(+6)(246)(+6)
 +:  θ(εο)ν g(+5)h(+6)xy(+6)(246)(+6) A(+4) pqt(+4) efmsw(+4) Njv(+4) OA(+4) OS(+4)
 :+  Deum Luc
 +  του xy(+6)
 +  ι(σρα)ηλ g(+5)h(+6)xy(+6)(246)(+6) A(+4) pqt(+4) efmsw(+4) Njv(+4) OA(+4) OS(+4)
 +  και xy(+6)o Luc
 +  τοῦ g(+5)h(+6)(~ )(246)(+6)bc2e2
 +:  ἐξολεθρευθῆναι g(+5)h(+6)(~)
 :+  ποιησαι (246)(+6)boc2e2
τὴν Bnuz OE]  {ex corr z\a/}
ψυχὴν Bnuz OE]
 :  animam Luc
αὐτοῦ Bnuz OE]
 :  suam Luc
τοῦ]  > gh(~)A(+3) dpqt(+3) efmsw(+3) Nv(+3) OA(+3) OS(+3)boc2e2 z n(246)
ἐξολεθρευθῆναι]  > gh(~)A(+3) dpqt(+3) efmsw(+3) Nv(+3) OA(+3) OS(+3)
 :  disperderet Luc
·]
 +<  ανθ boc2e2 (246)
 +<  ων boc2e2 (246)
 +<  και z OE Luc
ἐκακοποίησεν]  > A(+3) dpqt(+3) efmsw(+3) Nv(+3) OA(+3) OS(+3)
 :  εκακοποιησε z
 +  τον z(+4)
 +  κ(υριο)ν z(+4)
 +  θ(εο)ν z(+4)
 +  ι(σρα)ηλ z(+4)
ὑπὲρ]
πάντας]
τοὺς]
βασιλεῖς]
 :  βασιλεας b
Ισραηλ]  > g
τοὺς]
γενομένους]
ἔμπροσθεν]
 :  εν v
 +  ταις v
 +  ημεραις v  
αὐτοῦ]
 :  αυτων b
.]
—] 
~x16y34  B Ax dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y OA OE OS  {om totum comma boc2e2 Jos(uid)}
 +<  και x hu(246) y OE
ἐν Ax dpqtz efmsw Ngjnuv(246) y OA OS]  > B(+4)h(+4) OE(+4)
ταῖς Ax dpqtz efmsw Ngjnuv(246) y OA OS]  > B(+4)h(+4) OE(+4)
ἡμέραις Ax dpqtz efmsw Ngjnuv(246) y OA OS]  > B(+4)h(+4) OE(+4)
αὐτοῦ Ax dpqtz efmsw Ngjnuv(246) y OA OS]  > B(+4)h(+4) OE(+4)
ᾠκοδόμησεν]
Αχιηλ A]  > <242>
 :  αχειηλ B
 :  αχηηλ g
 :  οζαν On-gr
 :  Ozam On-lat
ὁ]
Βαιθηλίτης Ra]
 :  βαιθηλειτης B
 :  βεθηλιτης ehnxy
 :  βεθηλητης N
 :  βαιθιλιτης A
 :  βεθιλιτης (246)
 :  βαιθλιτης g*
τὴν]
Ιεριχω]
 :  ιερυχω p(uid)
·]
ἐν]
τῷ]  > N
Αβιρων]
 :  αβηρων <236 uid> OA-ed
 :  αβιρωμ Nejv
 :  αβηρωμ dpqtz msw (246)
 :  αβηρω g
 +<  εν (246)
τῷ]
πρωτοτόκῳ]
αὐτοῦ]
ἐθεμελίωσεν]
αὐτὴν]
καὶ]
τῷ]
Σεγουβ… A Nnu y OA]
 :  σεγουβτων x(uid)
 :  ζεγουβ B qtz s OE
 :  ζεγοβ h
 :  ζεγουλ dp
 :  σετουβ v
 :  σεβουβ g
 :  σεζουβ <236>
 :  σερουχ (246)
 :  γεζουβ efmw j
τῷ]  > x(uid)
νεωτέρῳ]
αὐτοῦ]
ἐπέστησεν]
 :  αρεστησε e
 +<  τας hv(246)
θύρας]
αὐτῆς]
 :  αυτη x dpqtz efsw n y
κατὰ]
τὸ]
ῥῆμα]
κυρίου]
,]
ὃ]
ἐλάλησεν]
ἐν]
χειρὶ]
Ιησου]
 +< του Ng
υἱοῦ]  > dg
Ναυη]
 :  Ναυι N\a?/g
 :  ναβη d
 :  ναβι p
.]