m:Øs:aefr--AcCa t:að Aap: l:aðg: Am:ðerka m:ðø b:hØt: s:al:aðø s:ð hòø.
AS:aðk--haø, m:òø ds: s:al: ki um:Ó s:ð v:haø hÝø.
m:Øs:aefr-- [s:Øn:it:a s:ð] A>r Aap:? Am:ðerka m:ðø hi p:òda hØI T:iø ?
s:Øn:it:a--j:i n:hiø, m:òø EøeRy:a m:ðø p:òda hØI T:i, l:K:n:U m:ðø. l:ðekn: ds: s:al: s:ð EøeRy:a dðK:a n:hiø hò.
m:Øs:aefr-- [AS:aðk s:ð] Aap: v:haú Vy:a krt:ð hòø, eb:z:n:ðs: y:a s:ev:ýs:?
AS:aðk--m:ðri Ok CaðXi-s:i kmp:n:i hò, A>r hm: k÷py:ÝXr s:aôFXv:ðy:r b:n:at:ð hòø.
s:Øn:it:a--m:òø m:ðeRkl: skÝl: m:ðø p:`t:i hÝø.
m:Øs:aefr--AcCa, t:að Aap: RaôVXr b:n:ðøg:i.
s:Øn:it:a--dðK:t:ð hòø. Ens:an: s:aðc:t:a t:að b:hØt: kÙC hò.
m:Øs:aefr--Aap: kð p:ðrðøXÏs: Vy:a krt:ð hòø?
AS:aðk--RòRi p:Óaðfòs:r hòø, A>r m:mm:i Ok b:òøk m:ðø kam: krt:i hòø.
s:Øn:it:a-- [m:Øs:aefr s:ð] Aap: Vy:a krt:ð hòø?
m:Øs:aefr--m:ðra ery:l: EsXðX ka eb:z:n:ðs: hò b:aômb:ð m:ðø.
A>rt: ki Aav:az:--káp:y:a Dy:an: diej:y:ð. hm: kÙC hi s:m:y: m:ðø edll:i Ant:raüÄÕiy: hv:aI ARÏRð p:r ut:rn:ð v:al:ð hòø. m:ðhrb:an:i kr kð Ap:n:ð-Ap:n:ð s:iXb:ðlXÏs: b:aøD: l:iej:O. D:ny:vaad !
[hv:aI j:haz: ut:rn:ð l:g:t:a hò.]
g:an:a--s:arð j:haú s:ð AcCa ehndØst:aø hm:ara, hm:ara s:arð j:haø s:ð AcCa ehndØst:aø hm:ara, hm:ara s:arð j:haø s:ð AcCa
  hm: b:Øl:b:Øl:ðø hòø Es:ki, y:h g:Øel:st:aø hm:ara, hm:ara.
  s:arð j:haø s:ð AcCa ehndØst:aø hm:ara, hm:ara s:arð j:haø s:ð AcCa.
  p:rb:t: v:h s:b:s:ð Uøc:a hm:s:ay:a Aas:m:aø ka.
  p:rb:t: v:h s:b:s:ð Uøc:a hm:s:ay:a Aas:m:aø ka.
  v:h s:øt:ri hm:ara, v:h p:as:b:aø hm:ara, hm:ara.
 

s:arð j:haø s:ð AcCa ehndØst:aø hm:ara, hm:ara s:arð j:haø s:ð AcCa.