Kiswahili Web
Kiswahili at Penn
Tusikilize Kiswahili
Let's Listen to Kiswahili
Synchronized Video with Vocabulary & Crosswords
Tuzungumze Kiswahili
Let's Speak Kiswahili
Mazoezi
Exercises for Listening and Reading
Tusome Kiswahili
Let's Read Kiswahili
Excerpts in Kiswahili with Vocabulary and Exercises
Bulletin Board