Health


Hiki ni kituo cha afya cha mtaa wa Mkunguni kijiji cha Kizimkazi

Kituo = center
vituo vya afya = health centers
SMZ = Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar =
Revolutionary Government of Zanzibar