BuildingsAlitawala

Mfalme Barghash alitawala Zanzibar kutoka mwaka 1870 mpaka mwaka 1888