At the Market


Ndizi

Ndizi = banana
Chane za ndizi = bunch of bananas
Mkungu wa ndizi = many bunches (like in the picture)
Ndizi mbichi = unripe banana
Ndizi nbivu = ripe banana