Here's some vocabulary going both from
Kiswahili to English (on the left)
and from
English to Kiswahili (on the right).

Select the initial letter from the alphabet row below or simply scroll down the the section you need.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Kiswahili to English English to Kiswahili
A
abiria, passengers
afya, health
afya ya jamii, public health
alfajiri, dawn
alifikia, to stay (at a particular place)
alimbonyezabonyeza, to examine or touch
alipigwa na mshangao, he was surprised
alitawala, he ruled
asili, origin
asumini, jasmine

B
bahati, luck
bandarini, at the port or harbor
bara, continent
Bara hindi, India
Beit-el-ajaib "Nyumba ya Maajabu", House of Wonders
besera ya kitanda, top poles of the bed
biashara ndogo ndogo, small trade

C
chane za ndizi, bunch of bananas
chapati, East African flat bread
chombo, vessel

D
dawa, medicine
dini, religion

E
elimu, education
eropleni, airplaneF
forodha, harbor


G
gari, car
gatini, at the pier
ghafla, suddenly
gubigubi, fully covered


H
hadhari, precautions
Hajitumbo, name of a shopping district
hakika, certain
hamaki, anger
homa, high temperature or a fever


J
jikoni, at the kitchen
juhudi, effort
jumba pekee, the only building

K
kabisa, completely
kachafuka, dirty
kaptula, shorts
karne, century
kazi, occupation
kelele, loudly
khassa, completely
Kiajemi, Iranian (the language)
Kiarabu, Arabic (the language)
kiarusi, paralyzed
Kichina, Chinese (the language)
Kihindi, Hindi
Kiingereza, English (the language)
Kijerumani, German (the language)
kikundi, small crowd
kinga, protect
kipindu pindu, cholera
Kireno, Portuguese (the language)
kitandani, in bed
kituo, center
kituo cha afya, health center
kiunguacho, that which burns
kiwanja cha ndege, airport
kuacha, to stop or to quit
kuchaga, to contribute
kuchanja, to vaccinate
kuelekea, to face
kuenuza, to spread
kuepuka, to avoid
kufa, to die
kufanana, to resemble
kufaulu, to succeed
kufika, to arrive
kufunga nanga, to anchor
kuhamia, to emigrate or to move
kuhudhuria, to attend
kujenga, to build
kujengwa, to be built
kujihisi, to feel
kujikinga, to protect oneself
kujinasibu, to claim one's ancestry to be...
kujitayarisha, to prepare oneself
kukaa, to stay or to inhabit
kukata tamaa, to not have hope
kukonga, to become an elder
kulalamika, to complain
kulea watoto, to raise children
kulia, to cry
kumpungua, to decrease or decline
kunde, field peas
kunyamaza, to keep quiet
kunyonyesha, to suckle
kuoga, to take a bath or a shower
kuosha, to wash something
kuota jua, to sun bathe
kupakwa rangi, to be painted
kupooza, to paralyze
kupumzika, to rest
kupunga upepo, to get a breath of fresh air
kurejea, to return to a place
kusanywa, to be put together
kutundika, to hang up
kuugua, to moan
kuungua, to burn
kuvunjwa, pulled down
kwa nini, why

L
lifti, elevator
lishe, nutrition
lugha, language
lugha ya kigeni, foreign language
lugha ya kwanza, first language
lugha ya mama na baba, first language

M
mabara, continents
Machina, Chinese (the people)
machozi, tears
machungwa, oranges
maembe, mangoes
mafuriko, floods
maharagwe, kidney beans
mahindi, maize
majengo, buildings
majeruhi, victim
maji, water
makaburimsafa, place where people are buried when they die
mama waja wazito, pregnant mothers
mananasi, pineapples
maonyesho, exhibitions or presentations
maradhi, diseases
mashua, sailboat
masika, rainy season (March to May)
matone, drops
matone ya dawa, medicine drops
mbona, why
mchele, uncooked rice
mfalme, king
Mferejimaringo, section of town
mikate ya kusukuma, East African flat bread
mila, culture and tradition
mizigo, cargo
mkewe, his wife
mkungu wa ndizi, many bunches of bananas
mkuu, person of importance
msikiti, mosque
msimu, season
mtaa, neighborhood
mtihani wa taifa, national exam
mtoto, child
mtundu, naughty
muhogo, cassava
mumewe, her husband
Mwaka Kogwa, Zanzibar New Year

N
nasaha, advice
nazi, coconut
ndege, airplane
ndizi, banana
ndizi mbichi, unripe banana
ndizi nbivu, ripe banana
ndui, small pox
Ngome Kongwe, Old Fort
ni lazima wahudhurie, it is necessary that they attend
nondo, iron rods for building houses
nyakati, times
nyakati mbali mbali, different times
"Nyumba ya Maajabu" Beit-el-ajaib, House of Wonders

P
pepo, winds
pwani, beach

S
shahada, degree
shahada ya kwanza, first degree
shahada ya pili, second degree
shahada ya tatu, third degree
shemaji, relation by marriage
sherehe, festivals
shule ya msingi, elementary education
shurua, measles
siasa, politics
SMZ, Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar,
Revolutionary Government of Zanzibar
soko, market
sokoni, at the market

T
taa za umeme, electricity
taasisi, institute(s)
tabia, habits
takriban, almost
tanga, sail
tangawizi, ginger
tangazo, announcement
tayari, to be ready
tiketi, ticket
tukuza, make exalted, give all honor toU
Uajemi, Iran
Uarabuni, Arabia
Uchina, China
Uingereza, Britain
Ujerumani, Germany
ukuli, porter
unga, flour
unga wa mahindi, maize flour
unyonge, sadness
upatu, collection plate
upepo, wind
Ureno, Portugal
usafiri, transportation
utamaduni, tradition

V
viazi, potatoes
viazi vitamu, sweet potatoes
vitivo, faculties
vitunguu maji, onions
vitunguu thomu, garlic
vituo, centers
vituo vya afya, health centers
vyuma vya njia wa reli, iron used for railroad
vyuo vya ufundi, technical colleges

W
Waajemi, Iranians
waangaliaji, inspectors
Waarabu, Arabs
wageni, visitors
Wahindi, Indians
Waingereza, British (the people)
Wajerumani, Germans
wakaazi, inhabitants
wakati, time
Wareno, Portuguese (the people)
wasiopungua, not less than
wastani, average
watoto, children
wazungu, people of European descent
A
advice, nasaha
airplane, eropleni au ndege
airport, kiwanja cha ndege
almost, takriban
anger, hamaki
announcement, tangazo
Arabia, Uarabuni
Arabic (the language), Kiarabu
Arabs, Waarabu
at the kitchen, jikoni
at the market, sokoni
at the pier, gatini
at the port or harbor, bandarini
average, wastani

B
banana, ndizi
beach, pwani
Britain, Uingereza
British (the people), Waingereza
buildings, majengo
bunch of bananas, chane za ndizi


C
car, gari
cargo, mizigo
cassava, muhogo
center, kituo
centers, vituo
century, karne
certain, hakika
child, mtoto
children, watoto
China, Uchina
Chinese (the language), Kichina
Chinese (the people), Machina
cholera, kipindu pindu
coconut, nazi
collection plate, upatu
completely, kabisa au khassa
continent, bara
continents, mabara
culture and tradition, mila

D
dawn, alfajiri
degree, shahada
different times, nyakati mbali mbali
dirty, kachafuka
diseases, maradhi
drops, matone

E
East African flat bread, chapati au mikate ya kusukuma
education, elimu
effort, juhudi
electricity, taa za umeme
elementary education, shule ya msingi
elevator, lifti
English (the language), Kiingereza
exhibitions or presentations, maonyesho

F
faculties, vitivo
festivals, sherehe
fever or high temperature, homa
field peas, kunde
first degree, shahada ya kwanza
first language, lugha ya kwanza au lugha ya mama na baba
floods, mafuriko
flour, unga
foreign language, lugha ya kigeni
fully covered, gubigubi

G
garlic, vitunguu thomu
German (the language), Kijerumani
Germans, Wajerumani
Germany, Ujerumani
ginger, tangawizi

H
habits, tabia
harbor, forodha
he ruled, alitawala
he was surprised, alipigwa na mshangao
health, afya
health center, kituo cha afya
health centers, vituo vya afya
her husband, mumewe
high temperature or fever, homa
Hindi, Kihindi
his wife, mkewe
House of Wonders, "Nyumba ya Maajabu," Beit-el-ajaib

I
in bed, kitandani
India, Bara hindi
Indians, Wahindi
inhabitants, wakaazi
inspectors, waangaliaji
institute(s), taasisi
Iran, Uajemi
Iranian (the language), Kiajemi
Iranians, Waajemi
iron rods for building houses, nondo
iron used for railroad, vyuma vya njia wa reli
it is necessary that they attend, ni lazima wahudhurie

J
jasmine, asuminiK
kidney beans, maharagwe
king, mfalme

L
language, lugha
loudly, kelele
luck, bahati
M
maize, mahindi
maize flour, unga wa mahindi
mangoes, maembe
many bunches of bananas, mkungu wa ndizi
March to May (rainy season), masika
market, soko
measles, shurua
medicine, dawa
medicine drops, matone ya dawa
mosque, msikiti


N
name of a shopping district, Hajitumbo
national exam, mtihani wa taifa
naughty, mtundu
neighborhood, mtaa
New Year in Zanzibar, Mwaka Kogwa
not less than, wasiopungua
nutrition, lisheO
occupation, kazi
Old Fort, Ngome Kongwe
onions, vitunguu maji
only building, jumba pekee
oranges, machungwa
origin, asili

P
paralyzed, kiarusi
passengers, abiria
people of European descent, wazungu
person of importance, mkuu
pineapples, mananasi
place where people are buried when they die, makaburimsafa
politics, siasa
porter, ukuli
Portugal, Ureno
Portuguese (the language), Kireno
Portuguese (the people), Wareno
potatoes, viazi
precautions, hadhari
pregnant mothers, mama waja wazito
presentations or exhibitions, maonyesho
protect, kinga
public health , afya ya jamii
pulled down, kuvunjwa

R
rainy season (March to May), masika
relation by marriage, shemaji
religion, dini
Revolutionary Government of Zanzibar,
Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, SMZ
ripe banana, ndizi nbivu

S
sadness, unyonge
sail, tanga
sailboat, mashua
season, msimu
second degree, shahada ya pili
section of town, Mferejimaringo
shorts, kaptula
small crowd, kikundi
small pox, ndui
small trade, biashara ndogo ndogo
suddenly, ghafla
sweet potatoes, viazi vitamu


T
tears, machozi
technical colleges, vyuo vya ufundi
that which burns, kiunguacho
third degree, shahada ya tatu
ticket, tiketi
time, wakati
times, nyakati
to anchor, kufunga nanga
to arrive, kufika
to attend, kuhudhuria
to avoid, kuepuka
to be built, kujengwa
to be painted, kupakwa rangi
to be put together, kusanywa
to be ready, tayari
to become an elder, kukonga
to build, kujenga
to burn, kuungua
to claim one's ancestry to be..., kujinasibu
to complain, kulalamika
to contribute, kuchaga
to cry, kulia
to decline or to decrease, kumpungua
to decrease or to decline, kumpungua
to die, kufa
to emigrate or to move, kuhamia
to examine or touch, alimbonyezabonyeza
to face, kuelekea
to feel, kujihisi
to get air, kupunga upepo
to hang up, kutundika
to inhabit or to stay, kukaa
to keep quiet, kunyamaza
to moan, kuugua
to move or to emigrate, kuhamia
to not have hope, kukata tamaa
to paralyze, kupooza
to prepare oneself, kujitayarisha
to protect oneself, kujikinga
to quit or to stop, kuacha
to raise children, kulea watoto
to resemble, kufanana
to rest, kupumzika
to return to a place, kurejea
to shower or take a bath, kuoga
to spread, kuenuza
to stay (at a particular place), alifikia
to stay or to inhabit, kukaa
to stop or to quit, kuacha
to succeed, kufaulu
to suckle, kunyonyesha
to sun bathe, kuota jua
to take a bath or shower, kuoga
to touch or examine, alimbonyezabonyeza
to vaccinate, kuchanja
to wash something, kuosha
top poles of the bed, besera ya kitanda
tradition and culture, mila
tradition, utamaduni
transportation, usafiri

U
uncooked rice, mchele
unripe banana, ndizi mbichi

V
vessel, chombo
victim, majeruhi
visitors, wageniW
water, maji
why, kwa nini au mbona
wind, upepo
winds, pepoZ
Zanzibar New Year, Mwaka Kogwa

Vocabulary compiled from Educational Kiswahili Web Pages by Dr. Alwiya Omar.