Maligayang Pasko!
Payapang Daiddig
Ang gabing payapa, lahat ay tahimik
Pati mga tala, sa bughow na langit
kay hinhin ng langit, wari't umiibig
Sa kapayapan ng buong daigdig.
Payapang panahon, ang diwa ng buhay
Biyaya ng diyos, sa kapayapaan
Ang gabing payapa, lahat ay tahimik
Pati na mga tala, sa bughaw na langit.
 
 
Payapang daidig (literally means world peace).  This song depicts someone who is alone reminiscing and longing for peace and tranquility in the whole world.  As he/she reminisces, he sees the moon and stars as a sign of hope and happiness.  The song goes on appreciating the beauty of the earth and thanking God for all these graces.
 
 
 
 
  Balik sa HOMEPAGE