October 5An Estrada supporter

Binintang ng Senate Minority Leader, si Teofisto Guingona, si Panggulo Estrada na tinanggap niyang P10 milyon (U$ 215,000) tuwing buwan, galing sa jueteng, isang bawal laruan ng bilang.
October 9

SenateNagumisa ang 'hearing' ng isang committee ng Senate tungkol sa ang nabintang.

 October 11Senate

Binintang ng gobernador ng Ilocos Sur, si Luis "Chavit" Singson, si Panggulo Estrada na tinangap ni Panggulo Estrada ng P530 milyon (U$11 milyon) ng 'payoffs' at P130 milyon galing sa koleksyon ng buwis.

Isang groupo naunang ilaban si Panggulo Estrada ay ang simbahan.  Sinulsulan ni Archbishop Jaime Cardinal Sin si Panggulo Estrada na magbitawan niya ang panngulo ng Pilipinas.  An sabi niya ay: Estrada "has lost the moral ascendancy to govern".

 

 


October 12

SenateNagbitawan ng Bise-Panggulo, si Gloria Macapagal Arroyo, ang puwesto niya sa Cabinet ni Estrada.  Ang puwesto nabitawan niya ay sekretaryo ng social welfare.October 19Senate

Finile ng isang groupo ng mga legislators ang pagbintang para sa impeachment ni Estrada.  
Samantala, pumunta si Estrada sa mga maliit na kabayanan.  Nagsalita siya sa mga hirap na tao, ang mga supporters niya.


SenateOctober 23

Nagumpisa ang mga protesta ng mga groupong lumaban si Estrada.October 25Senate

Nagmarch ng maraming tao sa Manila pang-protesta.  
ImageNovember 2

Binitawan ng speaker sa House of Representatives ng Pilipinas ang puwesto niya sa ruling coalition ni Estrada.

Dinulutan ni Estrada ang referendum kung dapat umalis siya sa Panggulo.
November 4Image

Lumaban nanaman ang Roman Catholic Church.  Sila ang pinuno ng isang rally sa Manila.  Libong-libo na taong pumunta.  

Sinabi ng isang groupo laban sa Estrada ay magsistrike sila sa ika-14 ng Nobiembre.
ImageNovember 6

Dinala ng isang House committee ang impeachment reklamo sa buong House.

Pinangkuan ni Estrada na patutunayan niya ang innocence niya sa paglilitis.


November 8Image

Ang Bise-Panggulo, si Arroyo, ay ang pinuno ng isang protesta sa downtown Maynila.  Sumama ang mga libong-libong babae.
November 11

Isang milyon ng tao ay pumunta sa Rizal Park sa Maynila pangdasal.  Sinusupporte nila si Estrada.


November 13Image

Na-impeach si Estrada sa House of Representatives ng Pilipinas.  Pupunta ang case sa Senate.
ImageNovember 14

Tatlumpung libong tao ay nagprotesta sa mga kalye sa Bacolod City. 

Tapos, pumunta ang dalawampung libo na nagtratrabaho at estudyante sa palaysio ng Panggulo pangprotesta.  Sinunog nila ang mga effigies ng Panggulo.
December 7

Nagumpisa ang paglilitis ng impeachment sa Senate ng Pilipinas.  

Sinabi ng prosekusyon na magmanakaw si Estrada.  Ang mga abogado ni Estrada naman ay sinabi na parang Julius Caesar si Estrada.

Ang unang witness ay isang naging Chepe General ng National Pulis, Roberto Lastimoso.


SingsonDecember 13

Nagtestify isang Philippine Provincial Gobernador, si Luis Singson.  Pinaka niya isang daan na libong dolyar na tseke.  Galing itong tseke sa mga lords ng jueteng.

 

 

 

 


December 14 - 16

Inangkin ni Estrada na hindi totoo ang sinabi ni Singson.  Dineny niya ang mga pagbintang sa kaniya.  Ibang-iba ang sinasabi niya at ang sinasabi ni Singson.  Hindi totoo ang sinasabi ng isang tao.  Sinabi ni Estrada na wala siyang alam tungkol sa tseke.  


December 17

Tinawag ng prosekusyon ang isang British na tao na marunong ieksamen ang handwriting.  Gusto nilang makita kung pinirma ni Estrada ang tseke.


December 18

Pinabagal ng ilan na Senador ipakita ang mga talaan galing sa banko.  Sinabi ng prosekusyon na itong mga talaan ay importante pang-ipakita ang ginagawa ni Estrada, at yumayaman siya sa bawal gawa.


December 22

Nagtestify ng isang tauhan sa bangko na ginamit ni Estrada ang maling pangalan pangpirma ang mga papel.  Pinakita na may ugpungan si Estrada sa isang account sa bangko na may milyon-milyon na peso.


December 24

Sinabi ni Estrada na hindi siya pang mag-reresign dahil sa nagsisirang testimony sa paglilitis. 


January 16-18

Nagresign ang prosekusyon kasi nagboto ang Senate (11-1) na hindi papayagan nila ibukas ang mga seradong talaan ng bangko.  Importanteng-importante ang itong ebidensiya.  

Nagprotesta nanaman ang mga tao kasi nagagalit sila dahil mukhang maaquit si Estrada.  Nagiging masmatapang ang protesta.


January 19


Nasa-telebisyon si Estrada.  Pinroprose niya ang pangdakang eleksyon.

Hindi pumayag ang Bise-Panggulo. Lumaban ang mga dating general ng Pilipinas; guston nilang umalis si Estrada.


January 20

Umalis si Estrada at ang pamilya niya sa bahay ng Panggulo.  Pumunta sila sa bahay nila sa San Juan.

Sinabi ni Estrada na bawal ang pagalis niya.

Naging ika-14ng Panngulo ng Pilipinas si Gloria Macapagal-Arroyo.

Iinbestigahin pa ang gobernemente si Estrada.

Source:

http://www.cnn.com/interactive/asianow/0011/estrada.timeline/content.html