APAHW 

  Tinikling:

Ang Tinikling ay ang sayaw na pambansa sa Pilipinas. Pinangalan itong sayaw na ito sa ibong Tikling na katutubo sa Leyte. Iniilagan ng mga nagsasayaw ang haligi na kawayan kagaya ng pagilag ng mga tikling sa magsasaka ng palay kapag hinuhuli sila. Mabilis na mabilis ang kilos ng mga paa ng mga nagsasayaw.

                              

  Pandanggo sa Ilaw

Ang sayaw na Pandanggo sa Ilaw ay katutubo sa Lubang at Mindoro. May tatlong tinggoy ang nagsasayaw na babae. Maninimbang siya ng isang tinggoy sa ibabaw ng ulo at dalawang tinggoy sa mga kamay, pero hindi humahawak ang daliri ng mananayaw. Para sayawin ang pandanggo sa ilaw ng mananayaw, kailangan niya ng magandang bikas at mahusay na pinambang.

 

   Shannon in Maglalatik  Maglalatik:

Ang Maglalatik ay ang digmang sayaw na katutubo sa Binan at Laguna. Gumagamit ng bao ng niyog ang mga nagsasayaw. Kanilang inilalagay ito sa likod, dibdib, balakang at hita. Pumapalo sila sa mga bao ng niyog ayon sa tugtog ng Maglalatik.

 

 Sayaw sa Bangko:

 

Ang pangakit na Sayaw sa Bangko ay katutubo sa Pangapisan, Lingayen, at Pangasinan. Sumasayaw ang mga pareha sa ibabaw ng mga bangko. Maliit na maliit ang mga bangko at dahil doon dapat maingat na maingat ang mga nagsasayaw.