Pakikipagkilala at Pakikipagkaibigan
Ang tao ng Pilipinas ay mabait na mabait. Sa salu-salo o pagpupulong, madaling-madali makilala and mga tao kasi hindi takot ang mga Pilipinos na batiin ang  iba. Halimbawa:

Sa Isang Party:

                 >Taga-saan ka sa Amerika?
                                 >Where in American are you from?
                 >Taga-Maynila ka ba?
                                >Are you from Maynila?

    Note: Nagkaugalian sa Pilipinas na magtanong kung taga-saan ang isang tao.

                        >Nakita ko ang "name tag" mo. Kilala mo kaya si…?
                                >I saw your name tag. Do you know…?

          >Taga-U.P. din daw kayo? >Are you also graduated from U.P.?

                        >Pilipino ka ba?
                                >Are you Filipino?

    Note: Sa Amerika, ang mga Pilipino ay mabait na mabait sa ibang Pilipino.

Ipinapakilala Ang Mga Iba:

>Hoy, padre! Kilala mo na ba si Steve, ang kaibigan ko?
                                           >Hey, pal! Do you know my friend Steve? 
 
 


 
 

Ang Mga Tanong:

    Note: Hindi na mausisang mausisa magtanong ng personal sa  bagong kakilala.

>May asawa ka na ba?
        >Do you have a spouse?

>Ilan ang anak mo?
        >How many children do you have?

>Bakit wala ka pang anak?
        >Why don’t you have children?
                                                

                                                                                                    >Saan ka nakatira?
                                                                                                                >Where do you live?

                                                                                                    >Saan ka nagtatrabaho?
                                                                                                                >Where do you work?
>Ilan kayong magkakapatid?
                          >How many siblings do you have?


 
 

Nagpupulong:

                        >Propesor Gonzalez, kilala ba ninyo si Dr. Jones?
                                       >Professor Gonzalez, do you know Dr. Jones?

>Inay, ito ho si Lisa.    >Mother, this is Lisa.


    Note: Ang mga kaibigan ay mahalagang mahalaga sa Pilipinas.
            Malimit, ang mgakaibigan ay ibinibilang sa miyembro ng pamilya.

                        >Sino ba ‘yong kasama mo?  >Who is that you are with?

    Note: Ang mga ipakilala ng pormal ay hindi parating kailangan sa tagpong nagkataon.