Ang Katawan Ko
 
 
 
Tagalog English Tagalog English
1.  Ulo Head 10.  Tuhod Knee
2.  Ngipin Teeth 11.  Noo Forehead
3.  Braso Arm 12.  Tenga Ear
4.  Kamay Hand 13.  Bibig Mouth
5.  Tiyan Stomach 14. Siko Elbow
6.  Kilay Eyebrow 15. Binti Leg
7. Mata Eye 16. Paa Foot
8. Ilong Nose 17.  Buhok Hair
9. Daliri Finger 18. Lalamunan Throat
 
 
  Balik sa HOMEPAGE