Lupang Hinirang
                Bayang magiliw, Perlas ng silanganan
                    Alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay
                Lupang hinirang, duyan ka ng magiting
                    Sa manlulupig, 'di ka pasisiil.

                Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bughaw
                    May dilag ang tula at awit sa paglayang minamahal.
                Ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning
                    Ang bituin at araw niya kailan pa ma'y 'di magdidilim.

                Lupa ng araw, ng luwalhati't pagsinta
                    Buhay ay langit sa piling mo
                Aming ligaya na pag may mang-aapi
                    Ang mamatay  ng dahil sa iyo.
 
 

Balik sa HOMEPAGE