Mabuhay Pinoy

 Universidad ng Pennsylvania ito.  Mahuhusay at matatalino ang mga estyudiante dito.
Gumawa ang mga estyudiante sa Tagalog II ng webpage.  Si Ginang Erlinda Juliano ng Penn Language Center ang guro namin.  Ito ang proyekto namin sa isang semester.  Tumuldok ka sa litrato at makikita mo ang mga talata.


Lupang Hinirang
Pambansang Awit ng Pilipinas


Panatang Makabayan


Si Jose Rizal ay bayani ng Pilipinas.


Ang kuwento ng alibata.

Tagalog I  Syllabus
Tagalog II Syllabus
Lesson 1 (Common Greetings)
Delicious Recipes
Adjectives in Tagalog
News from the Philippines (Bagong Balita)
Ang Katawan Ko
  Philippines Time Line
Pinoy Music (makabago)
Literature from the Philippines
Panahon sa Pilipinas at Pagbibigay ng Direksyon
Conversations sa Tagalog
Mga Damit at Pamamahay sa Pilipinas
More Recipes from the Philippines
        Pagbati sa Pilipinas
Mga Bata sa Pilipinas at saka sa US


Some facts and a Map of the Philippines
 
 


 Mag-email kayo sa Tagalog Learning Program sa UPENN.
 


FastCounter


Read the Guestbook
Sign the Guestbook
Dreambook